Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Συζήτηση για τα νησιά σε ερώτηση βουλευτών ΝΔ- ομιλία υπ. Αιγαίου

Συζήτηση για τα νησιά σε ερώτηση βουλευτών ΝΔ- ομιλία υπ. Αιγαίου

15


Συζητήθηκε χθες στη Βουλή η ερώτηση των βουλευτών της ΝΔ με θέμα “ολοκληρωμένη νησιωτική πολιτική”.
Μεταξύ των βουλευτών και ο Θανάσης Βαρίνος που κατηγόρησε για υποβάθμιση το Υπουργείο Αιγαίου οπότε και δεν μπόρει να βοηθήσει στην ανάπτυξη των νησιών.
Εν τω μεταξύ από το γραφείο τύπου του Υπουργείου Αιγαίου δόθηκε στη δημοσιότητα η ομιλία του Υπουργού κ. Σηφουνάκη:
(Στη διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας με θέμα την Ανάπτυξη και τη συνοχή των νησιών του Αιγαίου).
Η διαρκής ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η σύγκλιση των Ελληνικών νησιών με τις πλέον ανεπτυγμένες περιφέρειες , αποτελεί και μεγάλη εθνική προτεραιότητα , αλλά και κεντρική επιλογή της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ .
Τον μεγάλο αυτό αγώνα τον δίνουμε τόσο στο επίπεδο των εθνικών όσο και των κοινοτικών πολιτικών .
Δεν άλλαξαν προς το καλύτερο , δια μαγείας , τα κοινωνικά , οικονομικά και πληθυσμιακά δεδομένα των νησιών του Αιγαίου , αλλά χάρη σε μια πολιτική σχεδίαση των Κυβερνήσεων μας , που έδωσαν την δυνατότητα να υλοποιηθεί ένα σημαντικό έργο στα νησιά προς όφελος των κατοίκων που μόνο ένας παραμορφωτικός φακός θα μπορούσε να αλλοιώσει αυτήν την πραγματικότητα. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και η Χάρτα Σύγκλισης , σαφέστατα αποτελούν τον νέο στόχο απόδειξη της εντατικοποίησης της προσπάθειας μας για την σύγκλιση και την περαιτέρω ανάπτυξη των νησιών μέσα από ήπιες αναπτυγμένες πρωτοβουλίες όπως ταιριάζει στον μοναδικό χώρο, το τοπίο και την ιστορία των νησιών.
Αναφορικά με τις πρωτοβουλίες που πήραμε για τις νησιωτικές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση , ας μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για τα όσα πέτυχαν για τα νησιά και τους νησιώτες οι Κυβέρνησεις του ΠΑΣΟΚ.
Ενδεικτικά μόνο θα επισημάνω ορισμένους σταθμούς με γεγονότα και με ημερομηνίες:
· Ενταχθήκαμε στην Ε.Ε. με την συμφωνία προσχώρησης της Ελλάδας χωρίς να προβλεφθεί καμία πρόνοια για την ανάδειξη των ειδικών προβλημάτων των νησιών σε αντίθεση με τις χώρες που κατοχύρωσαν προνόμια και επέτυχαν ειδικούς όρους προσαρμογής.
· Το 1988 στο Συμβούλιο Κορυφής της Ρόδου , μετά από πρόταση του τότε Προεδρεύοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντρέα Παπανδρέου , η Ε.Ε αναγνώρισε για πρώτη φορά την ιδιαιτερότητα του Αιγαίου και των νησιωτικών περιοχών γενικότερα .
· Όμως αυτή την ευνοϊκή απόφαση δεν μπόρεσαν να την αξιοποιήσουν οι μετέπειτα Κυβερνήσεις που διαδέχθηκαν εκείνη του ΠΑΣΟΚ, στις διαπραγματεύσεις για την Συνθήκη του Μάστριχτ που ακολούθησαν . Όλοι σας γνωρίζεται καλά την ισχυρή νομική και πολιτική σημασία που είχε αυτή η θεμελειώδης για την Ε.Ε Συνθήκη . Δυστυχώς, η μόνη που δεν αντελήφθη την αξία αυτού του μείζονος γεγονότος ήταν οι συντηρητικές Κυβερνήσεις. Το Μάαστριχτ αναφέρεται στις απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές της Γαλλίας , της Ισπανίας και Πορτογαλίας και δεν υπήρξε καμία αναφόρα για τα νησιά της Ελλάδας άρα του Αιγαίου , παρά το ότι υπήρχε η μεγάλη κατάκτηση της Συνόδου της Ρόδου . Χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία λοιπόν για την Ελλάδα , λόγο ολιγωρίας.
· Για να γίνει αντιληπτό από ορισμένους τι σημαίνει συγκροτημένη Ευρωπαϊκή πολιτική , τι σημαίνει κοινωνική ευαισθησία και προσπάθεια για την ολόπλευρη ανάπτυξη των νησιών , θυμίζω ότι στη Διακυβερνητική Διάσκεψη (1996-1997) η Κυβέρνηση με τον Κώστα Σημίτη πέτυχαν , μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις , να συμπεριληφθεί στο άρθρο 158 της Συνθήκης του Άμστερνταμ -που αποτελεί την νομική βάση της Ε.Ε για την οικονομική και κοινωνική συνοχή- διάταξη για την άρση των ανισοτήτων των μειονεκτικών και των νησιωτικών περιοχών . Επί της ουσίας , η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κατάφερε να αναγνωρίσει από την Ε.Ε τον εγγενή και μόνιμο χαρακτήρα των διαρθρωτικών προβλημάτων που έχουν οι νησιωτικές περιοχές και ιδιαίτερα μάλιστα οι περιοχές με πολλά και μικρά νησιά , όπως το Αιγαίο και ως εκ τούτου διαμορφώθηκε πολιτικό , νομικό και οικονομικό προηγούμενο , ώστε να μπορούν να δημιουργούνται ειδικές πολιτικές για την ανάπτυξη και την συνοχή των νησιών .
Συνεχίζοντας τις συστηματικές μας προσπάθειες για μια Ευρωπαϊκή πολιτική για τα νησιά , παρακολουθούμε από κοντά τόσο τις εξελίξεις στο πλαίσιο της Αναθεώρησης της Συνθήκης της Ε.Ε , όσο και τις διεργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα Συνθήκη . Άλλωστε προσπάθειες καταβλήθηκαν και κατά την διαπραγμάτευση της τελευταίας αναθεώρησης (Συνθήκη της Νίκαιας) , όσο και κατά τις συζητήσεις στο Προεδρείο της Συνέλευσης κατά την τρέχουσα Αναθεώρηση .
Το κύριο ζήτημα βέβαια είναι να τεθούν σε πλήρη εφαρμογή στην πράξη οι ήδη υφιστάμενες διατάξεις για τα νησιά . Εδώ όμως τον πρώτο ρόλο έχει η Κομισιόν, η οποία σε εφαρμογή και σχετικής μελέτης την οποία ανέθεσε, αναμένεται να υποβάλλει σχετικές προτάσεις επί της μελέτης. Προσωπικά μεταξύ των άλλων σε συνάντηση που είχα στις Βρυξέλλες με τον υπεύθυνο των περιφερειών κο Μ. Μπαρνιέ συζητήθηκε να γίνει παρουσίαση όλου του προγραμματισμού της Ε.Ε. για τις νησιωτικές περιοχές σε ένα νησί του Αιγαίου.
Ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας , η Κυβέρνηση ακολούθησε μια στρατηγική , που στόχο είχε αφενός να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τις διεργασίες και τις θέσεις που η Κομισιόν ή άλλες χώρες προετοίμαζαν και αφετέρου να προωθήσει τις δικές της θέσεις στο θέμα των νησιών .
Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθούν, οι σχετικές προβλέψεις της Συνθήκης της Νίκαιας καθώς και του Άμστενταρμ που αφορούν τις νησιωτικές περιοχές με άμεσο ή έμμεσο τρόπο και συγκεκριμένα:
– Το Άρθρο ΙΙΙ -116 περί Οικονομικής , Κοινωνικής και εδαφικής Συνοχής
– Το Άρθρο ΙΙΙ- 114 ΠΕΡΊ Δυτικοευρωπαϊκών Δικτύων και οι ρυθμίσεις που προβλέπονται σε πολλά σημεία της Συνταγματικής Συνθήκης περί Χωρικής Συνοχής και περί περιοχών με αναπτυξιακή υστέρηση μόνιμου χαρακτήρα και οι οποίεςαφορούν και τα νησιά .
Αναφορικά με την Διακυβερνητική είναι γνωστό ότι έχει βασικό προορισμό θεσμικά θέματα της Ε.Ε., σε κάθε περίπτωση έχουμε επεξεργαστεί υπόμνημα, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα πολιτικής και που κρίνονται αναγκαία για την αντιμετώπιση των νησιωτικών διαρθρωτικών προβλημάτων.
Πρέπει τέλος να σημειωθεί μια σημαντική επιτυχία στη διάρκεια των κρίσιμων διαπραγμτεύσεων για την μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.), η οποία ολοκληρώθηκε, την τελευταία βδομάδα της Ελληνικής Προεδρίας. Η Κυβέρνηση, για τις νησιωτικές περιοχές , πέτυχε πολύ ευνοϊκές ρυθμίσεις που πρώτιστα θα ωφελήσουν τους κατοίκους του Αιγαίου. Συγκεκριμένα τα νησιά του Αιγαίου εξαιρούνται από το μέτρο “αποσύνδεσης της παραγωγής από τις ενισχύσεις” και συνεπώς οι νησιώτες παραγωγοί θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις χορηγούμενες επιδοτήσεις (όπως οι στρεμματικές ενισχύσεις των σιτηρών , οι πριμοδοτήσεις για τα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή κ.α) με το υφιστάμενο καθεστώς εάν επιθυμούν ή με το νέο (60% μέσος όρος, 40% στρεμματική).
Επίσης τα νησιά του Αιγαίου εξαιρέθηκαν από το μέτρο της σταδιακής μείωσης των επιδοτήσεων και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις χορηγούμενες επιδοτήσεις στο ακέραιο.
Στο μέγα θέμα της Ακτοπλοϊκής ενδοεπικοινωνίας πέραν των όσων μέχρι σήμερα σημαντικών αλλαγών έγινε με το Ν. 2932/2001 της απελευθέρωσης των θαλάσσιων μεταφορών, επιτευχθεί η εξεύρεση μόνιμης και ιδανικής λύσης για τις δρομολόγια σύγχρονων σκαφών για την κάλυψη των άγονων γραμμών εφόσον δίνεται η δυνατότητα μακροχρόνιων μισθώσεων μέσω διαγωνισμών.
Το Υπουργείο Αιγαίου έχει ενεργό ρόλο στο Συμβούλιο της Επιτροπής Νήσων της Ε.Ε. (C.R.P.M.) και από κοινού με τις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης εργάζονται για την προώθηση μέτρων και υποδομών για τα νησιά. Στη τελευταία Συνδιάσκεψη της Επιτροπής Νήσων της Ε.Ε., παρουσιάσαμε τους στόχους της ελληνικής Κυβέρνησης για τα Ελληνικά νησιά και οι οποίοι είναι η πολιτική:
-στα διαρθρωτικά ταμεία
-στη συνοχή της Ε.Ε.
-της Διεύρυνσης
-της Συνθήκης.


Αγαπητοί Συνάδελφοι,


Ήδη από την Άνοιξη του 2002 έχει συγκροτηθεί μια Διαρκή Διυπουργική Επιτροπή με συμμετοχή εκπροσώπων του ΥΠΕΘΟ, ΥΠΕΞ και ΥΠΑΙη οποία επεξεργάζεται τις ελληνικές θέσεις με σκοπό την παρέμβαση για την διαμόρφωση νησιωτικής πολιτικής της Ε.Ε. στο πλαίσιο της νέας διακυβερνητικής πολιτικής που ήδη ξεκίνησε.


Σήμερα, τίποτα στο Αιγαίο δεν θυμίζει την κατάσταση που υπήρχε πριν μερικά χρόνια. Έχει συντελεστεί μια ορατή πρόοδος σε πολλούς νευραλγικούς τομείς: Στις συγκοινωνίες και την ενδοεπικοινωνία των νησιών, την ανάπτυξη, τον τουρισμό, την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας, στην Υγεία, Παιδεία, κ.λ.π.
Βεβαίως κανένας δεν παραγνωρίζει ότι υπάρχουν θέματα που απασχολούν σοβαρά τους νησιώτες. Γι΄ αυτό και εργαζόμαστε και ρίχνουμε ιδιαίτερο βάρος σε αυτά. Μοχλός προς αυτή την κατεύθυνση και την περαιτέρω ανάπτυξη είναι και τα κοινοτικά κονδύλια του Γ΄ ΚΠΣ.
Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου λόγω ακριβώς της υστέρησης που παρουσιάζεται σε συγκεκριμένους τομείς βρίσκονται στην πρώτη θέση κατανομής των πόρων από το Γ΄ ΚΠΣ, καθώς σ΄ αυτή την περιφέρεια προβλέπεται να δαπανηθούν κοινοτικά κονδύλια που αντιστοιχούν σε 2.339 € κατά κεφαλήν εισόδημα για την περίοδο έως το 2007.
Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί και για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όπου και εκεί προβλέπεται σημαντικότατη ενίσχυση και μέσω των κοινοτικών κονδυλίων που αντιστοιχούν σε 1.640 € κατά κεφαλήν εισόδημα για την περίοδο έως το 2007 αν και όπως γνωρίζεται είναι μία από τις ευρωπαϊκές περιφέρεις που πληρούν τον αναπτυξιακό στόχο της Ε.Ε.
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των νησιών τις τελευταίες δεκαετίες, ήταν η πληθυσμιακή τους “αιμορραγία”, λόγω της μετανάστευσης προς αναζήτηση μιας καλύτερης λύσης. Αυτή η τάση όχι μόνο συγκρατήθηκε, αλλά και ανατράπηκε με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής. Και αυτό δεν έγινε δια μαγείας.
Στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, για παράδειγμα, μεταξύ των δύο απογραφών του 1991 και του 2001, ότι όχι μόνο ανακόπηκε η τάση φυγής του πληθυσμού, αλλά υπάρχει παράλληλα και μια σημαντική πληθυσμιακή άνοδος της τάξης του 16%, που είναι η μεγαλύτερη αύξηση στη χώρα.
Στην Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου (που είναι η πλέον αδύναμη), με βάση και πάλι τα στοιχεία των απογραφών του 1991, υπάρχει σταθεροποίηση, ένας δραστικός περιορισμός της πληθυσμιακής “αιμορραγίας”, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται και τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, καθώς υπάρχει αύξηση του πληθυσμού κατά 0,4%.
Αυτή δε η περιφέρεια έπαψε να είναι η τελευταία από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδος που επί χρόνια κατείχε αυτό το αρνητικό πρωτείο
Σημαντικά είναι και τα βήματα που έχουν γίνει στα νησιά για την αντιμετώπιση της ανεργίας, του εκσυγχρονισμού και της ενίσχυσης των υποδομών τους.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η καταγεγραμμένη ανεργία στα νησιά σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία μειώθηκε κατά 4 μονάδες. Σύμφωνα με την Eurostat, το εργατικό της δυναμικό προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3,6% την περίοδο 2000-2010. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει βελτίωση και στο κατά κεφαλήν προϊόν, αφού ανέρχεται στα 3,53 εκατομμύρια δραχμές, φέρνοντας την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 10η στην κατάταξη με 87% του μέσου της Ελλάδας. Η σχετική θέση της Περιφέρειας αυτής βελτιώθηκε αισθητά μέσα σε μια δεκαετία, αφού το 1991 το κατά κεφαλήν προϊόν αντιστοιχούσε στο 71% του μέσου της Ελλάδας. (Όλα τα οικονομικά στοιχεία προέρχονται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας + ΔΕΗ, ΟΤΕ, Τράπεζα Ελλάδος, ΥΠΕΘΟ, ΥΠΟΙΚ, ΥΠΑΝ και περιέχονται στην ειδική έκδοση από την ALL MEDIA PUBLICATION του τεύχους (2001) του έγκυρου περιοδικού ΕΠΙΛΟΓΗ).
Τέλος, αναφορικά με τις δράσεις του Υπουργείου Αιγαίου υπερηφανευόμαστε για τις πρωτοβουλίες στο χώρο του πολιτισμού και του περιβάλλοντος το Υπουργείο κάποτε ήταν η Κεντρική Υπηρεσία του στη Μυτιλήνη και ένα γραφείο Υπουργού στην Αθήνα.
Σήμερα δημιουργήθηκαν και λειτουργούν 13 περιφερειακές υπηρεσίες και έχουν παραχθεί ένα μοναδικό θεσμικό έργο.
Στην συνάντηση των πολιτών της Ελλάδος αλλά και ιδιαίτερα των Αιγαιοπελαγιτών είναι πλέον ένα δρων Υπουργείο γι΄ αυτό και στον κρατικό προϋπολογισμό του 2004 έλαβε τη μεγαλύτερη αύξηση στα κονδύλια 15,7%.
Εμείς λοιπόν που τα δημιουργήσαμε προχωράμε.
Εσείς αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας θα συνεχίσετε το έργο μας ή θα το καταστρέψετε καταργώντας το Υπουργείο Αιγαίου αν γίνεται Κυβέρνηση όπως γράφεται και λέγεται χωρίς να το διαψεύδει κανείς. 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΤελευταίο ταξίδι για 77χρονο Μυτιληνιό…
Επόμενο άρθροΓκάλοπ: όχι στη χρήση του σωλήνα Ναγού