Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Αγιασμός Ειδικού Εργαστηρίου Β’ βαθμιας

Αγιασμός Ειδικού Εργαστηρίου Β’ βαθμιας

9


Ο αγιασμός του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της νεοσύστατης μονάδας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που στεγάζεται στο κτίριο του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τρίτη. Ο αγιασμός θα τελεστεί από το Μητροπολίτη Χίου στις 7.30 μ.μ..