Αρχική Νέα Οικονομία Εντατικοί έλεγχοι σε φορτία εσπεριδοειδών προς εξαγωγή

Εντατικοί έλεγχοι σε φορτία εσπεριδοειδών προς εξαγωγή

13

  Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT-HELLAS ενημερώνει τα μέλη του για τα ισχύοντα σε ότι αφορά τα φορτία εσπεριδοειδών που εξάγονται σε χώρες Ε.Ε..


Θέμα: Εντατικοί έλεγχοι συμμόρφωσης σε φορτία εσπεριδοειδών που εξάγονται ή αποστέλλονται σε χώρες της Ε.Ε.


 Παραθέτουμε το αριθ 5502/143032/20.11.2013 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το παραπάνω θέμα σε συνέχεια του αριθ 4893/126574/17.10.2013 εγγράφου του ίδιου Υπουργείου, προς ενημέρωσή σας.


Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν-διαπιστώθηκαν από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές παρατυπίες στην εξαγωγή των προϊόντων και εντατικοποιούνται οι έλεγχοι γι αυτά που διακινούνται ατυποποίητα προς τις καταναλωτικές αγορές και τα οποία φορτώνονται κατ ευθεία από τον αγρό.


Εφιστούμε την προσοχή σας για την αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών εμπορίας όπως καθορίζονται από την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία όπως:


α)    της τυποποίησής τους


β)    της σωστής σήμανσης με:


·    στοιχεία συσκευαστή/τυποποιητή


·    μητρώου GR ,προϊόντος & ποικιλίας


·    καταγωγής και κατηγορίας, μέγεθος κλπ προϊόντος


·      ένδειξης χρήσης συντηρητικών & αριθμό παρτίδας. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η αναγραφή επί των συσκευασιών συντηρητικών που δεν έχουν έγκριση π.χ. TBZ κ.α .


δ)    της μη διακίνησης – πώλησης εισαγωγής και εξαγωγής εσπεριδοειδών με κοτσάνι και φύλλα που έχει απαγορευθεί με αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  προς προστασία του φυτικού κεφαλαίου της χώρας .


Επειδή οφείλουμε να προστατεύσουμε τη φήμη του σημαντικότατου αυτού εξαγώγιμου προϊόντος, θα πρέπει να ενημερώνονται οι  αρμόδιες εποπτικές Αρχές για κάθε σχετική παραβίαση που θα υποπέσει τυχόν στην αντίληψή σας


Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία του Συνδέσμου

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Φραγκίστας