Αρχική Νέα Τοπικά 1η Συνάντηση για τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης Περιφερειών Βορείου & Νοτίου Αιγαίου

1η Συνάντηση για τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης Περιφερειών Βορείου & Νοτίου Αιγαίου

7

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 20/11/2013


Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο κτήριο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη κ. Νάσου Γιακαλή, την παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Πάρι Τσάρτα, του Προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής Βορείου Αιγαίου κ. Γιώργου Πλακωτάρη και τη συμμετοχή εκπροσώπων της Διαχειριστικής Αρχής Νοτίου Αιγαίου, Επιμελητηρίων της Λέσβου, Σάμου και των Κυκλάδων και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η 1η Συνάντηση για την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης αποτελεί κυρίαρχο ζήτημα για τα προγράμματα της νέας περιόδου 2014-2020, συστατικό στοιχείο και προαπαιτούμενο της έγκρισης των προγραμμάτων, αλλά και ζητούμενο για την εφαρμογή μιας καινοτόμου και διαφοροποιημένης περιφερειακής στρατηγικής ανάπτυξης των νησιών μας.

 Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θέλοντας να ενεργοποιήσει μια ανοιχτή διαβούλευση και να κοινοποιήσει την έως σήμερα μεθοδολογία προσέγγισης του ζητήματος της «έξυπνης εξειδίκευσης» για τα νησιά του Αιγαίου, διοργάνωσε τη συνάντηση αυτή οι εργασίες της οποίας περιλάμβαναν θέματα σχετικά με:

          την στρατηγική και τη μεθοδολογία προσέγγισης του ζητήματος έξυπνης εξειδίκευσης για τα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.


         τα εργαλεία και μέσα για την εφαρμογή της στρατηγικής στην περίοδο 2014-2020.


         τα επόμενα βήματα, τις τακτικές κινήσεις και τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις για την υιοθέτηση της στρατηγικής σε περιφερειακό, εθνικό και ευρύτερο επίπεδο εφαρμογής των προγραμμάτων.

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Νάσος Γιακαλής, στην εισήγησή του, τόνισε ότι «η έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί αιρεσιμότητα στα νέα προγράμματα άρα και προϋπόθεση εκ των προτέρων, προκειμένου να εγκριθούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Όμως πέραν από αυτό αποτελεί και μια πρόκληση και μια ευκαιρία για να βρούμε τρόπους για διαφοροποίηση του αναπτυξιακού μας μοντέλου».

Συνεχίζοντας την εισήγησή του, σχολίασε ότι «όλα αυτά τα χρόνια που υλοποιούμε προγράμματα, κυρίως στηρίζουμε την πολιτική μας σε δημόσιες επενδύσεις και υποδομές που θεωρούμε ότι θα αποτελέσουν το προαπαιτούμενο για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Σήμερα όμως που έχουμε τις υποδομές, πρέπει με έξυπνο τρόπο να τις αξιοποιήσουμε προκειμένου να προσφέρουν στον τόπο μας. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να σκύψουμε με σοβαρότητα προς την ιδιωτική οικονομία και να την ενισχύσουμε με μέσα και τρόπους προκειμένου να αναδείξει την δική της δυναμική. Στην κατεύθυνση αυτή, εμείς στο Βόρειο Αιγαίο, στην πολιτική για την έξυπνη ή αλλιώς καινοτόμο εξειδίκευση, επιλέξαμε το απλό, λογικό και ανθρώπινο, που ταυτόχρονα είναι και έξυπνο… Τα τοπικά προϊόντα και τους τοπικούς μας πόρους. Σε αυτούς λοιπόν καλούμαστε να επενδύσουμε και να τους βοηθήσουμε ώστε να αναδείξουν τις δυνάμεις τους. Αναφέρομαι χαρακτηριστικά για τα τοπικά προϊόντα μας, στο λάδι, στα κρασιά στην μαστίχα αλλά και σε άλλα. Επίσης τον πολιτισμό τον τουρισμό και το φυσικό μας περιβάλλον. Άλλωστε αυτοί είναι οι πόροι μας και σε αυτούς πρέπει να δώσουμε μια κατεύθυνση. Η εξειδίκευση σε αυτά τα στοιχεία και η προσπάθεια αναβάθμιση τους, εξωστρέφειας και διασύνδεσης τους θα φέρει εισόδημα στον τόπο μας. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια προσπάθεια αυτοί οι τοπικοί μας πόροι, που εκπροσωπούνται από συγκεκριμένους επιχειρηματίες, επιμελητήρια και γενικά εμπλεκόμενους να επιλύσουν βασικά ζητήματα τους και κακοδαιμονίες και να βγουν στην εθνική και παγκόσμια αγορά ως διαφοροποιημένα προϊόντα που όμως έχουν μια βαθειά ιστορία και ταυτόχρονα υψηλή ποιότητα και αξία. Τα νησιά μας έχουν μια αξία, που πρέπει να προφυλαχθεί ως μοναδική αξία, όμως πρέπει και να αξιοποιηθεί προκειμένου να θρέψει τους ανθρώπους της. Έτσι η διασύνδεση των κλάδων ώστε αυτά που παράγει η γη να μπορεί να τα αξιοποιεί το ξενοδοχείο, και ταυτόχρονα σε αυτές τις υπηρεσίες που προσφέρει ο τουρισμός να περιλαμβάνεται και η φύση και ο πολιτισμός, ως διαδικασία που απλοϊκά μόλις σας περιέγραψα, είναι η μέθοδος για διακλαδική διασύνδεση και έξυπνη αξιοποίηση των τοπικών μας πόρων».     

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης υποστήριξε ότι «κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία της προσπάθειας αποτελεί η επιλογή των μέσων για την υλοποίηση της. Εμείς εδώ επιλέγουμε την δημιουργία ενός Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας που θα επεξεργάζεται τις πολιτικές και θα εισηγείται την μετατροπή τους με προγράμματα ανάπτυξης για τα νησιά μας. Ένα λοιπόν στρατηγικό όργανο με την συμμετοχή των παραγωγικών φορέων όπως τα επιμελητήρια, αλλά και των φορέων παραγωγής γνώσης, που στα νησιά μας δεν είναι άλλο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και όποιους άλλους εξειδικευμένους μπορούν να προσφέρουν σε αυτή την προσπάθεια».

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ