Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος ΣΥΡΙΖΑ Χίου: Να μη διακυβευθεί το εξάμηνο και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΣΥΡΙΖΑ Χίου: Να μη διακυβευθεί το εξάμηνο και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

15

 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ


 


Να μη διακυβευθεί το εξάμηνο και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Άμεση ικανοποίηση των αυτονόητων αιτημάτων της πανεπιστημιακής κοινότητας


Το Δελτίο Τύπου της Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εκδόθηκε στις 18-11-2013, με τίτλο «Απαράδεκτες καθυστερήσεις του Υπουργείου Παιδείας έχουν διακυβεύσει το ακαδημαϊκό εξάμηνο», δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες: “δεν μπορούν να προσφερθούν φέτος πλήρη προγράμματα σπουδών, με ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις για τους φοιτητές μας, για την εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία των τμημάτων και για το κύρος του Ιδρύματος”.

 Η κατάσταση είναι δραματική και στο δικό μας πανεπιστήμιο. Η δημόσια δέσμευση για διορισμό καθηγητών που έχουν εκλεγεί εδώ και χρόνια δεν έχει τηρηθεί. Πιστώσεις για συμβασιούχους δεν υπάρχουν. Η υποχρηματοδότηση παράγει αδιέξοδα στο σύνολο της ερευνητικής και διδακτικής διαδικασίας. Αλλού δεν ξεκίνησε καν το εξάμηνο, με τους διοικητικούς να αντιστέκονται σε ισοπεδωτικές απολύσεις της τάξης του πενήντα τοις εκατό. Με τη συντριπτική πλειοψηφία της πανεπιστημιακής κοινότητας να συμπαραστέκεται στον αγώνα των διοικητικών. Με πανεπιστημιακά όργανα όπως η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών να τελούν υπό σύσσωμη παραίτηση λόγω της αδιέξοδης πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας.

 Εδώ, στο Αιγαίο, το εξάμηνο υποτίθεται ότι έχει ξεκινήσει. Όπως όμως διευκρινίζει η Πρυτανική Αρχή, χωρίς πλήρη προγράμματα σπουδών. Με το εξάμηνο να διακυβεύεται. Για τον κίνδυνο απώλειας εξαμήνου, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στα άλλα ΑΕΙ, δεν ευθύνεται προφανώς η πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά η πολιτική του Υπουργείου.

 Ο ΣΥΡΙΖΑ Χίου υποστηρίζει τα αιτήματα της κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Θα υποστηρίξουμε κάθε αγώνα για να ικανοποιηθούν. Πριν οι αρνητικές επιπτώσεις στο νησιωτικό και ακριτικό πανεπιστήμιό μας –τόσο πολύτιμο για μια ανάπτυξη με βάση τις ανάγκες της πλειοψηφίας των κατοίκων του Αιγαίου – καταστούν μη αντιστρέψιμες.


                      


                                                                                    Χίος 19-11-2013

 

ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ