Αρχική Νέα Τοπικά ΕΜΠ: απόφαση Συγκλήτου, τι ζητά από υπουργείο Παιδείας

ΕΜΠ: απόφαση Συγκλήτου, τι ζητά από υπουργείο Παιδείας

17

 Απόφαση της συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΕΜΠ, Κυριακή 24-11-2013 

(συνέχιση της συνεδρίασης της Παρασκευής 22-11-2013)

Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου επιβεβαιώνει τις επανειλημμένα διακηρυγμένες θέσεις της:

  • Με την εφαρμογή των πράξεων διαθεσιμότητας 399 διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος, και μάλιστα με τις αμφισβητούμενη εγκυρότητας δημοσιοποιήσεις ονομαστικών καταλόγων καταργούμενου και μοριοδοτούμενου προσωπικού, το Πολυετεχνείο αδυνατεί να λειτουργήσει, και ότι
  • Η ίδια η Σύγκλητος αδυνατεί να ανατάξει τις διοικητικές λειτουργίες του Ιδρύματος υπό αυτές τις συνθήκες

και ζητάει την αναστολή της ΚΥΑ και όλων των συνεπειών της, μέχρι να ολοκληρωθεί αξιόπιστος διάλογος.