Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Κώστας Τριαντάφυλλος για θέματα που αφορούν ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων

Κώστας Τριαντάφυλλος για θέματα που αφορούν ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων

17

 Ερώτηση

Προς

Τον Υπουργό Οικονομικών,

τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

και τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Θέμα: Συντήρηση διατηρητέων κτιρίων

Πληθαίνουν οι περιπτώσεις ιδιοκτητών διατηρητέων κτιρίων και ιδιοκτητών κτιρίων που βρίσκονται σε διατηρητέους οικισμούς, των οποίων το κόστος επισκευής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο, είναι δυσβάστακτο, αλλά και εξαιτίας της πολυνομοθεσίας και της γραφειοκρατίας, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να προχωρήσουν στην παραμικρή επισκευή.

Ισχύει, βέβαια, η ρύθμιση για νομιμοποίηση κάποιων μικροαυθεραισιών και υπήρχε σχετικήαπόφαση για την απαλλαγή από το ΕΕΤΗΔΕ των διατηρητέων ακινήτων, εφόσον ήταν κενά, καθώς και η φορολόγησή τους με μειωμένο συντελεστή ΦΑΠ ένα τοις χιλίοις (1‰).

Παραταύτα, και σε ό,τι αφορά τη δαπάνη για τη συντήρηση των διατηρητέων κτιρίων, το κόστος για τους ιδιώτες είναι απαγορευτικό.Η Σύμβαση για την Προστασία της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (Σύμβαση Γρανάδας), η οποία επικυρώθηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο με τον νόμο 2039/1992, δεσμεύει και την Ελλάδα στη λήψη ειδικών ευνοϊκών φορολογικών μέτρων, οικονομικών ενισχύσεων και διοικητικών διευκολύνσεων υπέρ των ιδιοκτητών διατηρητέων κτηρίων και μνημείων, χωρίς όμως, να έχουν υπάρξει τα ανάλογα επαρκή μέτρα από την ελληνική Πολιτεία.

Επίσης, εκκρεμεί Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο προβλεπόταν στον Ν. 3028/2002 και θα καθόριζε τις προϋποθέσεις για την επιχορήγηση και την παροχή οικονομικών κινήτρων, με σκοπό την επισκευή των διατηρητέων κτιρίων.Εντωμεταξύ, απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση, χωρίς την έγκριση του αρμόδιου υπουργείου πουκήρυξε διατηρητέο το κτίριο και ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να το συντηρεί και να το επισκευάζει. Διαφορετικά, τις απαραίτητες εργασίες μπορούν να κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και να του καταλογίσουν τη δαπάνη. Οι μελέτες των επισκευών πρέπει να εγκριθούν από πολλές επιτροπές και συμβούλια. Αν προκύψουν αλλαγές κατά τη διάρκεια της επισκευής πρέπει να υποβληθούν και πάλι για έγκριση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε οικονομικό κόστος, χρονοτριβή και ταλαιπωρία.

Ειδικά, στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε, πολλοί ιδιοκτήτες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο και βλέπουν τις ιδιοκτησίες τους να καταρρέουν.

 

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί


1.       Ποιος είναι ο σχεδιασμός για τον εξορθολογισμό του συνολικού πλαισίου που αφορά τα διατηρητέα ακίνητα;


2.       Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η θέσπιση του Συντελεστή Διατήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς; Θα αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών διατηρητέων κτιρίων;


3.       Εξετάζεται το ενδεχόμενο ένταξης διατηρητέων κτιρίων και μνημείων, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες πολίτες και φορείς, στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-20120) ή σε άλλο Πρόγραμμα;

 

18 Νοεμβρίου 2013

Ο ερωτών βουλευτής

 

Κώστας Δ. Τριαντάφυλλος