Αρχική Νέα Τοπικά Συζήτηση για τον προϋπολογισμό 2014, στο ΔΣ Δήμου Χίου

Συζήτηση για τον προϋπολογισμό 2014, στο ΔΣ Δήμου Χίου

6

 Την ψήφιση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014, καλούνται να ψηφίσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι στο σχετικό Συμβούλιο που πραγματοποιείται στις 5.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.
Θα ακολουθήσει στις 7.00 μ.μ. τακτικό συμβούλιο με συνήθη ημερήσια διάταξη, που απαρτίζεται από τα παρακάτω θέματα:

 1

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δ. Χίου.

κ. Δήμαρχος, Εκτελεστική Επιτροπή, Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών Δ. Χίου

 2

Ίδρυση εσπερινού ΕΠΑΛ.

κ. Νύκτας, Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

 3

Διάθεση χώρων Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου για τη στέγαση των τμημάτων μάθησης στα πλαίσια της λειτουργίας του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Χίου

κ. Νύκτας, Δ/νση Κοιν. Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού.

 4

Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Χίου”.

κ. Αποστολίδης, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 5

Έγκριση 1ου ΑΠΕ “Αγροτική οδοποιία Δ. Καμποχώρων 2013”.

κ. Αποστολίδης, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 6

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Ιωνίας”.

κ. Αποστολίδης, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 7

Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο “Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Βροντάδου”

κ. Αποστολίδης, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 8

Έγκριση 1ου ΑΠΕ-Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Εσωτερική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων”.

κ. Αποστολίδης, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 9

Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας σύμβασης εργασίας “Συντήρησης Βοτανικού Κήπου Αιγαίου”.

Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου

 10

Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Στατικός και

κ. Αποστολίδης, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 11

Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων.

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 12

Αίτημα της εταιρείας DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. για παραχώρηση εγκαταστάσεων του Δ. Χίου.

Δ/νση Προγρ/μού Οργάνωσης & Πληροφορικής,  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 13

Παράταση μείωσης μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων.

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 14

Παραχώρηση δημοτικού χώρου για στέγαση εργαστηρίου κατασκευής παραδοσιακών οργάνων του ΟΠΚΔΧ.

κ. Μάντικας, Πρόεδρος Ο.Π.Κ.Δ.Χ.

 15

Ενοικίαση πρατηρίου υγρών καυσίμων.

κ. Μαρτάκης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

 16

Κυκλοφορία επιβατικών οχημάτων του Δ. Χίου με κυβισμό άνω των 1400cc

Αντιδήμαρχος, κ. Μαρτάκης, Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

 17

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 18

Διαγραφές οφειλών.

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 19

Τροποποιήσεις προϋπολογισμού-Καταχωρήσεις-Διαγραφές τιμολογίων.

Υπηρεσίες του Δ. Χίου.

 20

Έγκριση προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών.

Υπηρεσίες του Δ. Χίου.

 21

Τροποποίηση-συμπλήρωση αποφάσεων Δ.Σ.

Υπηρεσίες του Δ. Χίου.

 22

Έγκριση ισολογισμών-απολογισμών ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Β. Αιγαίου Κ.Ε. ετών 2011-2012.

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Β. Αιγαίου.

 23

Έγκριση αποφάσεων Ν.Π.

Νομικά Πρόσωπα του Δήμου

 24

Μετακινήσεις.

κ. Δήμαρχος