Αρχική Νέα Τοπικά Παράταση στο LEADER Αλιείας

Παράταση στο LEADER Αλιείας

23

 Η Κοινοπραξία Ένωση Εταιριών ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕ ΟΤΑ  ενημερώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων  για το τοπικό πρόγραμμα LEADER-ΑΛΙΕΙΑΣ  2007-2013 στο Νομό Χίου λαμβάνει παράταση  για τις 10 /01 /2014.

 

         ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ