Αρχική Νέα Τοπικά Δημοπράτηση Παράκαμψης Φράγματος Καλαμωτής

Δημοπράτηση Παράκαμψης Φράγματος Καλαμωτής

7

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών Δημοπράτησης αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης, με προσφορά έκπτωσης 8%,  για το έργο «Δρόμος παράκαμψης και πρόσβασης σε στέψη Φράγματος Καλαμωτής».
Με το συγκεκριμένο έργο ενώνεται οδικά η περιοχή Κώμης – Καλαμωτής με την Παναγία Σικελιά και τον οδικό άξονα Χίου – Μεστών,
  παρακάμπτοντας το Φράγμα Κατράρη και συντομεύοντας σημαντικά τη διαδρομή. 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ποσό 865.000 € και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

 Από το Γραφείο Τύπου της  Περιφερειακής Ενότητας Χίου