Αρχική Νέα Τοπικά Επιμελητήριο Χίου: προτάσεις στον Υπουργό για τις οφειλές στον ΟΑΕΕ

Επιμελητήριο Χίου: προτάσεις στον Υπουργό για τις οφειλές στον ΟΑΕΕ

9


 Προώθηση  ρυθμίσεων με στόχο τη διευκόλυνση των ευρισκομένων σε δικαιολογημένη αδυναμία πληρωμής ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε., ζητά με επιστολή του στον υπουργό Εργασίας το Επιμελητήριο Χίου.
Παράλληλα επισημαίνει τη δυνατότητα  κεφαλαιοποίησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε).
Ολόκληρη η επιστολή:

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Το Επιμελητήριο Χίου αφουγκραζόμενο τα σωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω της παρατεταμένης κρίσης, τα οποία εσχάτως επιτείνονται από την ιδιαίτερα «επιθετική» στάση του Ο.Α.Ε.Ε,  που απειλεί τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες με κατασχέσεις και ποινικές κυρώσεις, προτείνει την υιοθέτηση  πλαισίου ρυθμίσεων  μέσω των οποίων θα παρέχονται διευκολύνσεις στους οφειλέτες με κυριότερη την δυνατότητα κεφαλαιοποίησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους  προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.

Η κεφαλαιοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις οφειλές σε ενιαίο κεφάλαιο, καθώς επίσης τις κάθε είδους προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. Από της κεφαλαιοποίησης και εφεξής, το ενιαίο κεφάλαιο παύει να διογκώνεται με επιπλέον πρόστιμα και προσαυξήσεις αλλά επιβαρύνεται μόνο με ένα συμβολικό επιτόκιο.

Ταυτόχρονα, προτείνουμε να ξεκινήσει εκ νέου η καταβολή τρεχουσών εισφορών από τους οφειλέτες που κάνουν χρήση της κεφαλαιοποίησης, με παροχή δικαιώματος για ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλάσης σε αυτούς. Με την κεφαλαιοποίηση ζητούμε να ενεργοποιηθεί η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους οφειλέτες (και τις οικογένειές τους) που μετέχουν στην κεφαλαιοποίηση, με άμεση θεώρηση των ατομικών ασφαλιστικών βιβλιαρίων υγείας.

Τέλος ζητούμε μετατροπή της κεφαλαιοποιημένης οφειλής σε ασφαλιστικό χρόνο με τελική επιλογή εξαγοράς ή μειωμένης σύνταξης εκ μέρους του ασφαλισμένου, η οποία δεν δημιουργεί ταμειακό έλλειμμα και λογιστικές απώλειες στον Οργανισμό. Η πρόταση μας στηρίζεται στην αρχή ότι ο ασφαλισμένος, ως συνταξιούχος, θα εισπράξει τελικά την αναλογία αυτών που έχει δώσει προς τον Ο.Α.Ε.Ε και αυτό που οφείλει θα συνυπολογιστεί στο τελικό ύψος της σύνταξης που θα του δοθεί.

Επιπρόσθετα ζητούμε :

·        Αποποινικοποίηση των οφειλών στον ΟΑΕΕ.

·        Παροχή της δυνατότητας στον ασφαλισμένο, να επιλέξει ελεύθερα ασφαλιστική κατηγορία, για όσο διαρκεί η οικονομική κρίση

·        Αύξηση του ποσού οφειλής που μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη του οφειλέτη από 20.000 € (= 30 κατώτατες συντάξεις του Οργανισμού + προσαυξήσεις και τέλη), που είναι σήμερα, στα 40.000 €, με παράλληλη διόρθωση της εγκυκλίου του ΟΑΕΕ σχετικά με τον αριθμό των 30 μηνιαίων κατώτατων συντάξεων, που είναι σήμερα, στις 80 κατώτατες συντάξεις.

·        Ειδική μέριμνα για υπερήλικες ασφαλισμένους, άνω των 67 ετών, οι οποίοι έχοντας οφειλή άνω των 20.000€, έχουν τερματίσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα, χωρίς να έχουν δυνατότητα θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Θεωρούμε ότι η προώθηση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων θα ήταν σε θέση να διευκολύνει τους δοκιμαζόμενους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ώστε αυτοί αφενός να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα  και αφετέρου να διαθέτουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

 

          O Πρόεδρος

 

        Γεώργιος Γεωργούλης

 

 

 

        Χίος, το Νησί της ΜΑΣΤΙΧΗΣ