Αρχική Νέα Τοπικά Ενωση Γονέων: ζητά μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα βάση του νόμου

Ενωση Γονέων: ζητά μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα βάση του νόμου

13

 Την εφαρμογή σχετικής διάταξης του πρόσφατου νόμου για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ώστε ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα να προσαρμόζεται ανάλογα με το αν υπάρχει αριθμός μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες, ζητά με έγγραφό του η Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων νομού Χίου από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


Ζητείται δε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας να γίνει γνωστό αν υπάρχει νεώτερη εγκύκλιος του υπουργείου που να αναιρεί το σχετικό άρθρο καθώς και το αν υπάρχουν διευθύνσεις που έχουν προχωρήσει στο διαχωρισμό τμημάτων βάση του συγκεκριμένου νόμου.


Αναλυτικά το έγγραφο

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενημερωθήκαμε τόσο από την ΕΛΜΕ Χίου όσο και από το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 3ου Λυκείου, που είναι μέλος της Ενωσής μας, για την ύπαρξη σχετικής διάταξης στον τελευταία ψηφισμένα νόμο 4186/2013 (ΦΕΚ 193/ 17-9-2013) με τίτλο «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» που αφορά στον αριθμό μαθητών ανά τμήμα.


Συγκεκριμένα στην Παράγραφο 15 του Άρθρου 28 αναφέρονται τα εξής:


Στην υποπερίπτωση ββ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται το εδάφιο 4 ως εξής:


«Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και στα οποία έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών, ο αριθμός αυτός μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρείς μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδιας τάξης κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου.»


Μάλιστα στο άρθρο 3 του ίδιου νόμου αναφέρονται ονομαστικά ποιες είναι οι παθήσεις που καθιστούν ένα μαθητή ή μαθήτρια άτομο με αναπηρία και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.


Με δεδομένο ότι θεωρούμε πως ο αριθμός των 27 μαθητών ανά τμήμα είναι ιδιαίτερα μεγάλος και δυσχεραίνει το εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών και ότι η σχετική διάταξη αφορά το σύνολο των σχολείων, και όχι των ειδικών που από τη φύση τους υπάρχει ειδική μέριμνα, ζητάμε να εφαρμοστεί στα σχολεία που υπάρχει σχετικό θέμα.


Σε συνέχεια δε της προφορικής επικοινωνίας που είχαμε, ζητούμε να μας πληροφορήσετε αν υπάρχει νεώτερη εγκύκλιος του Υπουργείου που αναιρεί την προαναφερθείσα παράγραφο του νόμου και αν γνωρίζετε πως ήδη υπάρχουν Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν ενεργοποιήσει τη σχετική διάταξη.