Αρχική Νέα Τοπικά Οικονομική Επιτροπή Δήμου Χίου- ημερήσια διάταξη 13/1/14

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Χίου- ημερήσια διάταξη 13/1/14

9

Με προτελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη την Αγωγή πέντε σχολικών φυλάκων κατά του Δήμου Χίου, συνεδριάζει τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 13.00 η Οικονομική Επιτροπή.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
να προσέλθετε στο Δημοτικό

1 Ψηφίσεις πιστώσεων.

2 Εκτέλεση της 5605/2012 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

3 Άσκηση ή μη έφεσης κατά της 443/2013 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Χίου, που αφορά

αγωγή του Ζαννή Αθηναίου για καταβολή αποδοχών από άκυρη σύμβαση εργασίας.

4 Κοινοποίηση α’ απογράφου εκτελεστού αποφάσεων Πρωτοδικείου Χίου και Εφετείου Β Αιγαίου επί αγωγής Κυριακής Τσαγκαίου κλπ κατά Δήμου Καρδαμύλων.

5 Μη άσκηση έφεσης κατά της 281/2013 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου

Μυτιλήνης, που αφορά αγωγή των Μαρίας Βέκιου και Ιωάννη Κοταλίδη για αποκατάσταση

υλικής ζημιάς και ηθικής βλάβης κατ’ αρθ.105 και 106 ΕισΝΑΚ.

6 Αγωγή Δήμου Καρδαμύλων κατά Ευτυχίας και Βασιλείας Παπαζή-Ορισμός νέου δικηγόρου.

7 Αποζημίωση δημότη για φθορές σε αυτοκίνητο από πτώση κλαδιών.

8 Αγωγή Ευτυχίας Αιγινίτη, Ειρήνης Κατιμερτζή κλπ πέντε σχολικών φυλάκων κατά Δήμου Χίου.

9 Μετακινήσεις Υπαλλήλων και Αιρετών.

10 Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας κινητών πραγμάτων.