Αρχική Νέα Τοπικά ΕΣΑΜΕΑ- Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 20 ατόμων για Χίο

ΕΣΑΜΕΑ- Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 20 ατόμων για Χίο

8

Εκπαίδευση σε 20 άτομα μπορεί να γίνει από το πρόγραμμα της ΕΣΑΜΕΑ με αντικείμενο την “ενδυνάμωση της συλλογικής έκφρασης και της συνηγορίας των ατόμων με ψυχική αναπηρία”.
Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που μας προώθησε ο Παγχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ, οι Αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι τις 24 Ιανουαρίου.
Στη συνέχεια η πρόσκληση ενδιαφέροντος και οι πληροφορίες για τα δικαιολογητικά.

Αθήνα / Athens : 9.01.2014

               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»

 Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ε.Σ.Α.μεΑ. (Ν.Π.Ι.Δ.) στο πλαίσιο του  Υποέργου 2 της Πράξης «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους,:
 ΚΑΛΕΙ


Τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη 20 θέσεων εκπαιδευομένων (20 θέσεις ανά τμήμα) για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης, στις Θεματικές Ενότητες: 1. Ψυχική αναπηρία και δικαιώματα, 2. Η Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων, 3.  Δράσεις υπεράσπισης – συνηγορίας, συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη Χίο και θα λειτουργήσει ένα (1) τμήμα.  Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί το Φεβρουάριο του 20141.


Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής:


 Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι λήπτες υπηρεσιών υγείας.


Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής (σε ποσοστό 10 % των προκηρυσσόμενων θέσεων) έχουν άτομα με αναπηρία όλων των κατηγοριών.


 
Υποβολή Δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ), την οποία θα την βρείτε συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:


 [1] Η Ε.Σ.Α.μεΑ. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του χρονοδιαγράμματος της πράξης ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου, μέρους του οποίου αποτελεί και η παρούσα.

1. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Οποιοδήποτε αποδεικτικό αναπηρίας (εγγραφή σε σωματείο ΑμεΑ, απόκομμα επιδόματος πρόνοιας, πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής κ.ά.).

 


Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών


 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να προσκομίσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους οι ίδιοι (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 έως 15:00) μέχρι τις 24.01.20142 είτε να τα υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση της Ε.Σ.Α.μεΑ., Ελευθερίου Βενιζέλου 236 Τ.Κ. 16341 Ηλιούπολη, 2ος όροφος, υπ’ όψιν: Γραφείου Πρωτοκόλλου.

 

Πληροφορίες/Διευκρινήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ Σ. Γεωργοπούλου  τηλ.: 210-9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.

 Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ.

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

 

2 Η Ε.Σ.Α.μεΑ. διατηρεί το δικαίωμα παράτασης της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών.