Αρχική Νέα Τοπικά Παγχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την ψυχική αναπηρία υλοποιεί η ΕΣΑμεΑ...

Παγχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την ψυχική αναπηρία υλοποιεί η ΕΣΑμεΑ στη Χίο

5


Ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η Εθνική Συνομοσπονδία Α.μεΑ. πρόκειται να υλοποιήσει στη Χίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Ενδυνάμωση της συλλογικής έκφρασης και της συνηγορίας των ατόμων με ψυχική αναπηρία». Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί το Φεβρουάριο, σε ημερομηνίες που θα οριστούν προσεχώς, και θα είναι διάρκειας 50 ωρών.


Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι λήπτες υπηρεσιών υγείας, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα με ψυχική αναπηρία και σε ποσοστό 10% μπορούν να συμμετέχουν και άτομα με αναπηρία άλλων κατηγοριών.. Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, με συνημμένο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και οποιοδήποτε αποδεικτικό αναπηρίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Ε.Σ.Α.μεΑ., μέχρι τις 24.01.2014, από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή με συστημένη επιστολή στη δ/νση Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Τ.Κ. 16341, Ηλιόπουλη.


Για το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει προκηρύξει τη θέση συντονιστή του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν απολυτήριο τίτλο Λυκείου, ενώ ως επιθυμητά προσόντα κρίνονται οι βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ, καθώς και η εμπειρία γραμματειακής υποστήριξης στο χώρο της ψυχικής υγείας ή του ευρύτερου αναπηρικού κινήματος. Η προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών είναι μέχρι τις 24.01.2014.


Και οι δύο προκηρύξεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. www.esaea.gr. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από την Ε.Σ.Α.μεΑ. τηλ. 210-9949837 κ. Γεωργοπούλου, καθώς και στο γραφείο του Παγχιακού Συλλόγου Α.μεΑ. (Δημοκρατίας 8 Χίος, δίπλα στα ΚΕΠ του Δ. Χίου, τηλ. 22710 24194).