Αρχική Νέα Τοπικά Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χίου, ημερήσια διάταξη: 20/1/14

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χίου, ημερήσια διάταξη: 20/1/14

10
  Με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014, στις 5.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χίου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:
 
Αρ. θέματος                      Θέμα                                   Εισηγητής
 1 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσών
 2 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 3 Έγκριση εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών του Δ. Χίου Υπηρεσίες Δ. Χίου
 4 Συμμετοχή του Δ. Χίου και υποβολή πρότασης στην πρόσκληση 59 του Ε.Π. “Ψηφιακή σύγκλιση με ΕΦΔ την ΕΕΤΑΑ περί χρηματοδότησης έργων για τη δημιουργία ενιαίου κόμβου παροχής ψηφιακών υπηρεσιών για τους OTA α΄ βαθμού Δ/νση Προγραμματισμού-ΤΠΕ
 5 Έγκριση σχεδίου Π.Σ. με τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό “ΑΚΜΗ”. κ. Δήμαρχος
 6 Έγκριση σχεδίου Π.Σ. με το Δήμο Ψαρών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 7 Συζήτηση για την εκτέλεση του έργου “Επέκταση-αναβάθμιση-βελτίωση   & εκσυγχρονισμός πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Φ.Ο.Β.” κ. Δήμαρχος
 8 Αναγνώριση υποχρέωσης εξόφλησης τιμολογίων. κ. Αλοίμονου
 9 Διαγραφή χρηματικών καταλόγων. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 10 Ακυρότητα κλήσεων. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 11 Τουριστικός προγραμματισμός έτους 2014. κ. Μούνδρος, Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Προβοβλής
 12 Παράταση εργασιών της “Μελέτης Βελτίωσης Λιμενικών Εγκαταστάσεων”. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 13 Παράταση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Αντιπλημμυρική προστασία παραλιακού οικισμού Λιθίου”. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 14 Παραλαβή της μελέτης “Μελέτη Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δήμου Οινουσσών”. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 15 Απευθείας εξαγορά τμήματος ακινήτου στην περιοχή Τουρλωτής. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 16 Καταγγελία μίσθωσης ακινήτου που χρησιμοποιείται ως υπαίθριος χώρος στάθμευσης. (Μίσθωση από Ιωάννη Αργυρούδη). κ. Αλοίμονου
 17 Αίτηση Γιαμά Δημητρίου για επανεκτίμηση κόστους εξοπλισμού. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 18 Συμψηφισμός μισθωμάτων δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αυγωνύμων, (αίτημα Μισετζή Γεωργίου). Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 19 Διαγραφή μισθωμάτων δημοτικού ακινήτου στον Αγ. Γεώργιο Σταφυλά, (αίτημα Μενδώνη Μαρίας). κ. Αλοίμονου, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 20 Διαγραφή μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην οδό Ροδοκανάκη, (αίτημα Παναγιώτη Τασσόπουλου). Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 21 Διαγραφή οφειλής από κατάληψη κοινοχρήστου χώρου στην Τ.Κ. Λιθίου, (αίτημα Τσαλίκη Ευφροσύνης). κ. Αλοίμονου, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 22 Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων στις Τ.Κ. Βικίου, Λιθίου και Βαβύλων μετά από άγονες δημοπρασίες. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 23 Απευθείας μίσθωση δημοτικού χώρου. κ. Αλοίμονου
 24 Πρόσληψη υπαλλήλων για την Δ/νση Καθαριότητας. κ. Δήμαρχος
 25 Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή εργασιών, υπηρεσιών, μεταφορών του 28/80. κ. Δήμαρχος
 26 Ορισμός μελών στην επιτροπή παραλαβής των έργων άνω των 5.896,41 ευρώ. κ. Δήμαρχος
 27 Ορισμός μελών στην επιτροπή παραλαβής των έργων κάτω των 5.896,41 ευρώ. κ. Δήμαρχος
 28 Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ. κ. Δήμαρχος
 29 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Προμηθευτικής Α.Ε. 
για εκσυγχρονισμό μονάδας επεξεργασίας υφάλμυρου νερού. κ. Δήμαρχος
 30 Πρακτική άσκηση σπουδαστών κ. Νύκτας, πρόεδρος Δ.Ε.Π.
 31 Ανανέωση αδειών λειτουργίας αγροτικής αγοράς. κ. Στεφάνου, Αντιδήμαρχος Χίου
 32 Χορήγηση δικαιώματος υλοτόμησης καμένης ξυλείας στους μονίμους κατοίκους Τ.Κ. Αυγωνύμων. κ. Στεφάνου, Αντιδήμαρχος Χίου
 33 Χρέωση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για λούνα παρκ και παγοδρόμιο. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 34 Έγκριση αποφάσεων Ν.Π. Πρόεδροι Ν.Π.
 35 Πρόταση συνεργασίας με την ΜΚΟ «ΕΛΙΞ» για εθελοντικά προγράμματα προστασίας φυσικών χώρων και οικοσυστημάτων και εξωραϊσμού & καθαρισμού δημοτικών χώρων. κ. Νύκτας, Αντιδήμαρχος Ομηρούπολης
 36 Μετακινήσεις. κ. Δήμαρχος