Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος ΝΕ ΠΑΣΟΚ ΧΙΟΥ: υπέρ των Κοιν.Σ.Επ. αλλά με… διαφάνεια

ΝΕ ΠΑΣΟΚ ΧΙΟΥ: υπέρ των Κοιν.Σ.Επ. αλλά με… διαφάνεια

12

 Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕ. ΠΑΣΟΚ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Κοιν.Σ.Επ.


Η σημερινή κρίση είναι πρωτίστως πολιτισμική – κρίση αξιών και εξ αυτών οικονομική, κοινωνική και πολιτική. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο εκτίμησης και αντιμετώπισης των πραγμάτων. Ας δούμε την κρίση ως γνώμη, εκτίμηση, αποτίμηση, επιλογή, προτίμηση, δοκιμή δεξιότητας ή δύναμης, άμιλλα, αγώνα, έκβαση, αποτέλεσμα, λύση μιας υπόθεσης.


Στην περίπτωση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν. Σ. Επ.), όλοι όσοι αναζητούν ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους ικανότητες δρουν συλλογικά για να στηρίξουν τον τόπο τους. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι τα χρήματα, αλλά οι άνθρωποι που συμμετέχουν, το συλλογικό όφελος και το κοινωνικό συμφέρον: Στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών σε τομείς όπως πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων.


Μέχρι πρότινος δεν υπήρχε σαφές θεσμικό πλαίσιο για τη διάδοση των Κοιν. Σ.Επ. σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου δραστηριοποιούνται για πάνω από 2 δεκαετίες. Αυτό, γιατί η κεντρική πολιτική επιλογή της πολιτείας ήταν ως πρόσφατα η διοχέτευση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στο κράτος και τους ΟΤΑ με τα γνωστά αποκαρδιωτικά αποτελέσματα (αδιαφάνεια, πελατειακές σχέσεις, διορισμοί στο δημόσιο, stage κλπ). Αυτή η πολιτική έχει πλέον εγκαταλειφθεί (Ν.4019/2011). Οι πόροι του ΕΚΤ ΔΕΝ μπορούν πια να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης ούτε από το κράτος, ούτε από τους ΟΤΑ, αντιθέτως προορίζονται απευθείας για την κοινωνία των πολιτών.


Οπότε, η ΝΕ ΠΑΣΟΚ ΧΙΟΥ στηρίζει το θεσμό των Κοιν. Σ.Επ. με την αυτονόητη βέβαια προϋπόθεση της εφαρμογής απ΄ όλους τους εμπλεκομένους των όρων διαφάνειας κ αξιοκρατίας, όπως σαφώς ορίζονται στο θεσμικό της πλαίσιο.