Αρχική Νέα Τοπικά Φιλοτεχνικός Ομιλος Χίου: ψήφισμα για τον Ανδ. Αξιωτάκη

Φιλοτεχνικός Ομιλος Χίου: ψήφισμα για τον Ανδ. Αξιωτάκη

6

         ΨΗΦΙΣΜΑ


 Σήμερα 20.2.2014,κατόπιν προσκλήσεως της προέδρου, συγκεντρώθηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλοτεχνικού Ομίλου Χίου με μόνο θέμα την είδηση του θανάτου του δρ.Ανδρέα Αξιωτάκη εκπαιδευτικού, συγγραφέα, ιδρυτού και μέχρι προσφάτως προέδρου του μορφωτικού συνδέσμου Φάρος Βαρβασίου και πρωτίστως ακάματου εργάτη του πολιτισμού και των ιδανικών.

Αποφασίστηκαν τα παρακάτω

Να παραστεί το Δ.Σ στην κηδεία του εκλιπόντα

Να κατατεθεί ποσόν υπέρ κοινωφελούς ιδρύματος στη μνήμη του

Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην τεθλιμμένη οικογένεια και να δημοσιευθεί στον χιακό τύπο

                                Για το Δ.Σ
    Η Πρόεδρος                                             Η γενική Γραμματέας
Μαρία Βασιλακάκη-Ντούλου                        Φιλία Χαλάτση