Αρχική Νέα Τοπικά Ορισμός Επιτροπών Διαγωνισμού για έργο στο Δήμο Χίου

Ορισμός Επιτροπών Διαγωνισμού για έργο στο Δήμο Χίου

5

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2014 – μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης – εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης και ορίσθηκαν οι επιτροπές διαγωνισμού των παρακάτω έργων, τα οποία υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013:


·         «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικού κέντρου τουριστικής πληροφόρησης», προϋπολογισμού 154.000 ευρώ.


·         «Μετατροπή 3ου & 8ου Νηπιαγωγείου σε Πράσινα Κτίρια – Αξιοποίηση περιβαλλοντικά φιλικών μεθόδων (φύτευση δώματος, ψυχρές βαφές, ενεργειακά φιλικός φωτισμός, τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων)», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.


·         «Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου Ανοικτού Θεάτρου Δ.Ε. Καρδαμύλων Δήμου», προϋπολογισμού  636.000 ευρώ.


·         «Αναστήλωση Μύλων Ανέμωνα Χίου», προϋπολογισμού  470.000 ευρώ.