Αρχική Νέα Τοπικά Πρωτοβουλία για τη Χίο: οι θέσεις για στρατηγικό σχεδιασμό (VIDEO)

Πρωτοβουλία για τη Χίο: οι θέσεις για στρατηγικό σχεδιασμό (VIDEO)

4

 
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας των θέσεων και αρχών της Πρωτοβουλίας για τη Χίο, ο επικεφαλής Μανώλης Βουρνούς ανέπτυξε ξεχωριστά τις θέσεις για το στρατηγικό σχεδιασμό (VIDEO) που χρειάζεται ένας Δήμος.
Σήμερα εξάλλου με ένα σχόλιό του ο Δημήτρης Καράλης, επίσης από την Πρωτοβουλία επισημαίνει το θέμα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης:
“Ο Δήμος Αθηναίων έχει, ο Δήμος Χανίων έχει, ο Δήμος Καλλιθέας έχει, ο Δήμος Κεφαλλονιάς έχει, ο Δήμος Σκύδρας έχει, ο Δήμος Καρδίτσας έχει, ο Δήμος Λαγκαδά έχει.
Ο Δήμος Χίου δεν (θέλει να) έχει…”
Η αποστολή του συμπαραστάτη είναι:
– η υποδοχή καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών κι επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του και την διαμεσολάβηση για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, απαντώντας εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους
– η διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος ο Συμπαραστάτης εντοπίζει. Οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, ενώ αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου, με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Στο VIDEO ο Μανώλης Βουρνούς μιλά για το στρατηγικό σχεδιασμό.