Αρχική Νέα Τοπικά Πανεπιστήμιο: Πρόταση ενίσχυσης υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας (σίτιση-στέγαση) μέσω ΕΣΠΑ

Πανεπιστήμιο: Πρόταση ενίσχυσης υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας (σίτιση-στέγαση) μέσω ΕΣΠΑ

6

Τον πολυνησιωτικό χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου προτάσσει το Πανεπιστήμιο για να πετύχει την ενίσχυση της Φοιτητικής Μέριμνας όλων των φοιτητών/τριών μέσω του νέου ΕΣΠΑ.
Οι διαθέσιμοι πόροι από τον τακτικό προϋπολογισμό δεν επαρκούν για την πλήρη κάλυψη των επιτακτικών αναγκών του Ιδρύματος, γι αυτό σημαντικός αριθμός φοιτητών/τριών αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους λόγω της οικονομικής κρίσης, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.
Για αυτό και κατατίθεται η πρόταση, ενδεικτικού προϋπολογισμού ύψους 8,5 εκατομμύρια ΕΥΡΩ, προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητά τους να ξεκινήσουν, συνεχίσουν ή/και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους είναι στρατηγικής σημασίας. 


 Συγκεκριμένα αναφέρεται στο δελτίο τύπου:
Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής υποβλήθηκε πρόταση ενίσχυσης των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας (σίτισης-στέγασης) για όλους τους/τις φοιτητές/τριες του Ιδρύματος που εντάσσονται στις κατά το νόμο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατέθεσε πρόταση προς τις Διαχειριστικές Αρχές Βορείου κ Νοτίου Αιγαίου για την ενίσχυση μέσω του νέου ΕΣΠΑ (2014-20) των κοινωνικά ευπαθών ομάδων ενεργών φοιτητών α’, β και γ’ κύκλου σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες). Ειδικότερα η ενίσχυση θα αφορά στους φοιτητές ΑΜΕΑ, πολύτεκνους, άνεργους, απορφανισθέντες κ.ά. σε παροχή υπηρεσιών σίτισης στις φοιτητικές λέσχες καθώς και στέγασης σε ενοικιαζόμενα δωμάτια ή χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στα νησιά του Αιγαίου που έχει Πανεπιστημιακή μονάδα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη, Λήμνο, Χίο, Σάμο, Σύρο και Ρόδο).
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου για τα επόμενα έξι ακαδημαϊκά έτη (2014-2020) ανέρχεται στα 8.562.675 €


Η ενδεχόμενη χρηματοδότηση της πρότασης αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας προς τους/τις φοιτητές/τριες του Ιδρύματος”.