Αρχική Νέα Τοπικά Πρωτοβουλία για την ανακύκλωση- συνάντηση με Στ. Σουρέλα

Πρωτοβουλία για την ανακύκλωση- συνάντηση με Στ. Σουρέλα

8


 Μια ακόμα συνάντηση του υποψήφιου Δημάρχου Μανώλη Βουρνού και στελεχών της «Πρωτοβουλίας για τη Χίο» έγινε, αυτή τη φορά, με τον Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Σταμάτη Σουρέλα. Ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Χίου ενημέρωσε τα στελέχη της «Πρωτοβουλίας»
για τις προσπάθειες που έκανε για την οργάνωση της εταιρείας, τη διαχείριση των απορριμμάτων και τη λειτουργία του ΧΥΤΑ. Ταυτόχρονα ανέπτυξε τους μελλοντικούς σχεδιασμούς του.
Στα πλαίσια μιας εποικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων, ο Μανώλης Βουρνούς διατύπωσε τις απόψεις της Πρωτοβουλίας για τη μεγιστοποίηση του οφέλους από την ανακύκλωση και τις εναλλακτικές μεθόδους αξιοποίησης των απορριμμάτων, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την ανάγκη για χωροθέτηση σταθμών μεταφόρτωσης, με στόχους τη βελτίωση της αποκομιδής, τη μείωση του κόστους και την παράταση του χρόνου ζωής του ΧΥΤΑ.