Αρχική Νέα Τοπικά Παρουσίαση βιβλίου Γ. Σπιλάνη “Ευρωπαϊκά Νησιά και Πολιτική Συνοχής”

Παρουσίαση βιβλίου Γ. Σπιλάνη “Ευρωπαϊκά Νησιά και Πολιτική Συνοχής”

12

 Την Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 και ώρα 19:30 στο Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, πρόκειται να γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος, υπεύθυνου του Εργαστηρίου Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γιάννη Π. Σπιλάνη

Ευρωπαϊκά Νησιά και Πολιτική Συνοχής

Η ανάπτυξη των νησιών: Ποια στρατηγική και ποιες πολιτικές

 
                                                                                                               για την επίτευξη εδαφικής σύγκλισης

 

(εκδόσεις Gudenberg)

 

Μέσα από μια εστιασμένη ανάλυση της κατάστασης των ευρωπαϊκών νησιών, στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται μια επεξεργασία στρατηγικής και προτάσεων πολιτικής προς τη κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης τους μέσα στο πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς.

Στόχος είναι να εξασφαλιστούν ίσοι όροι και ευκαιρίες των νησιών μέσα από κατάλληλη στρατηγική και πολιτικές εναρμονισμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

 Το βιβλίο θα προλογίσουν οι
Γιάννης Μανδάλας, Οικονομολόγος διευθύνων σύμβουλος της Mediterra

Πάρις Βελιανίτης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Διευθυντής ΕΝΑ Α.Ε.