Αρχική Νέα Τοπικά Π. Λαμπρινούδης προς “Πρωτοβουλία” για οικονομικά Δήμου: παιδικές αστειότητες σε κακόβουλη κριτική

Π. Λαμπρινούδης προς “Πρωτοβουλία” για οικονομικά Δήμου: παιδικές αστειότητες σε κακόβουλη κριτική

4

 Παιδικές αστειότητες οι ισχυρισμοί της δημοτικής κίνησης «Πρωτοβουλία για τη Χίο»  σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Δήμου μας.

Η λογιστική αποτύπωση του Δήμου μας στις 31-03-2014 έχει ως εξής:
-Υπόλοιπο έναρξης: 5.349.595,35
-Σύνολο εσόδων: 4.780.020,49
-Σύνολο εξόδων: 4.373.744,11
-Ταμειακό υπόλοιπο: 5.755.871,73

Ο Δήμος Χίου έχει καταφέρει, χωρίς καμία αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη και παρά τις μειωμένες επιχορηγήσεις (έτος 2012: 940.000 ευρώ μηνιαίως, έτος 2014: 490.000 ευρώ μηνιαίως), και καταβάλλοντας τεράστιες προσπάθειες συμμαζέματος και νοικοκυρέματος, να κρατήσει και στον οικονομικό τομέα το Δήμο μας όρθιο.

Κατά πάγια τακτική, κάθε χρονιά η ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης δεν αντιστοιχεί στη δημιουργία και ισόποσης δαπάνης. Ως εκ τούτου, οι ισχυρισμοί ότι υπό προϋποθέσεις θα υπάρξει διαφορά μεταξύ εσόδων – εξόδων στερείται (τη χρονική αυτή στιγμή) κάθε σοβαρής επιχειρηματολογίας.
Διαφαίνεται δε εκ μέρους της «Πρωτοβουλίας για τη Χίο» κακόβουλη κριτική και καθόλου εποικοδομητική, με δεδομένη μάλιστα την τρέχουσα οικονομική συγκυρία.