Αρχική Νέα Τοπικά Πρωτοβουλία για τη Χίο: Η «δημιουργική λογιστική» μπορεί να «κουκουλώνει» για λίγο...

Πρωτοβουλία για τη Χίο: Η «δημιουργική λογιστική» μπορεί να «κουκουλώνει» για λίγο το πρόβλημα (απάντηση στο Δήμαρχο Χίου)

11

 

Η απερχόμενη Δημοτική Αρχή δεν έχει αντιληφθεί ή δεν θέλει να αναγνωρίσει την πραγματική εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Δήμου Χίου, αφού προτάσσει ως έπαθλο το σημερινό ταμειακό του υπόλοιπο.  Ετσι νομίζει ότι δεν θα έλθει αντιμέτωπη με τα αποτελέσματα της μη ορθής οικονομικής διαχείρισης κατά την θητεία της.

 Σαφώς και το ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου στις 31/3/2014 ανήλθε, στο σύνολο του, σε 5.755.871,73€.  Από αυτό το ποσό όμως, τα 4.093.776,71€ καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο  δαπάνες για έργα, χρήματα δηλαδή που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις λειτουργικές δαπάνες του δήμου.

 Αρα μένει ένα ποσό της τάξης των 1.662.095,02€ για να καλυφθούν πάσης  φύσεως δαπάνες του Δήμου πλην των έργων.  Από αυτό το ποσό αν αφαιρεθεί 1.300.000,00€ που αφορά τη μισθοδοσία δυο μηνών, την οποία το δημοτικό ταμείο είναι υποχρεωμένο από το νόμο[1] να διαφυλάσσει και 500.000,00€ για προνοιακά επιδόματα που πληρώθηκαν περίπου στις 10 Απριλίου σύμφωνα με ανακοίνωση στα ΜΜΕ, είναι εύκολο να συμπεράνει κανείς οτι ο Δήμος αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας μη δυνάμενος πλέον να καλύψει ακόμα και τις βασικές του υποχρεώσεις ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να αναλαμβάνει προεκλογικές δεσμεύσεις σαν να μην υπάρχει αύριο!

 Η «δημιουργική λογιστική» μπορεί να «κουκουλώνει» για λίγο το πρόβλημα, δεν το επιλύει όμως. Αυτό το έχουμε κατανοήσει καλά οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια.

 Ακόμα και αυτή την ώρα, η δημοτική αρχή θα πρέπει με υπευθυνότητα να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις για να διασωθεί η οικονομική αυτοτέλεια του Δήμου.  Λάβετε σοβαρά υπ’ όψη τις «παιδικές» παρατηρήσεις, που μόνο στόχο έχουν να αφυπνίσουν για να παραμείνει ο Δήμος Χίου πραγματικά «όρθιος» οικονομικά.

 Αναμένουμε με ενδιαφέρον την Τριμηνιαία Έκθεση[2]  του προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου, η οποία όταν θα ανακοινωθεί ευχόμαστε να μας διαψεύσει.[1] Νόμος1080/80, άρθρο  24: Διασφάλισις καταβολής αποδοχών και συντάξεων δημοτικών υπαλλήλων και συνταξιούχων

[2] Νόμος “Καλλικράτη” 3852/2010, Άρθρο 266