Αρχική Νέα Τοπικά Θεία Κοινωνία για εργαζομένους τη Μεγάλη Πέμπτη και το Μέγα Σάββατο σε...

Θεία Κοινωνία για εργαζομένους τη Μεγάλη Πέμπτη και το Μέγα Σάββατο σε 4 Ι. Ναούς της πόλης

43

 Ἡ Ἱ­ε­ρὰ Μη­τρό­πο­λις Χί­ου, Ψα­ρῶν καὶ Οἰ­νουσ­σῶν γιὰ τὴν ἐ­νη­μέ­ρω­ση τῶν πι­στῶν ἀ­να­κοι­νώ­νει ὅ­τι κα­τὰ τὴν Με­γά­λην Πέμ­πτην καὶ τὸ Μέ­γα Σάβ­βα­τον οἱ ἐρ­γα­ζό­με­νοι ποῦ ἐ­πι­θυ­μοῦν νὰ κοι­νω­νή­σουν τῶν Ἀ­χράν­των Μυ­στη­ρί­ων μπο­ροῦν νὰ προ­σέρ­χον­ται εἰς τοὺς Ἱ­ε­ροὺς Να­ούς: Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν, Εὐ­αγ­γε­λι­στρί­ας, Ἁ­γί­ου Ἰ­α­κώ­βου καὶ Ἁ­γί­ου Ἰ­ω­άν­νου Θε­ο­λό­γου, πό­λε­ως Χί­ου ἀ­πὸ τὶς ἕ­ξη (6.00) μέ­χρι τὶς ὀ­κτὼ πα­ρὰ τέ­ταρ­το (7.45) τὸ πρω­ΐ.

Στὴ συ­νέ­χεια θὰ δι­α­κο­πεῖ ἡ με­τά­δο­ση τῆς Θεί­ας κοι­νω­νί­ας, θὰ τε­λε­σθεῖ ἡ Θ. Λει­τουρ­γί­α, καὶ στὸ τέ­λος τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας θὰ συ­νε­χι­σθεῖ ἡ με­τά­δο­ση τῆς Θ. Κοι­νω­νί­ας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ

Μ. Δευτέρα 14.04.2014   Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Παρπαριάς   Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία, ώρα 8.30 π.μ.

Μ. Δευτέρα 14.04.2014   Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Πυραμάς   Ακολουθία Νυμφίου, ώρα 7.00 μ.μ.

Μ. Τρίτη 15.04.2014   Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Ποταμιάς   Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία, ώρα 8.30 π.μ.

Μ. Τρίτη 15.04.2014   Ιερά Μονή Μουνδών   Ακολουθία Νυμφίου, ώρα 6.00 μ.μ.

Μ. Τετάρτη 16.04.2014   Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Αγίου Γάλακτος   Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία, ώρα 8.30 π.μ.

Μ. Τετάρτη 16.04.2014   Ιερός Ναός Ταξιαρχών Τρυπών   Ακολουθία Όρθρου Μ. Πέμπτης, ώρα 6.00 μ.μ.

Μ. Πέμπτη 17.04.2014    Ιερός Ναός Προφήτου Ηλιού Σπαρτούντος   Θεία Λειτουργία, ώρα 7.30 π.μ.

Μ. Πέμπτη 17.04.2014   Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος Εγρηγόρου   Ακολουθία Αγίων Παθών

Μ. Παρασκευή 18.04.2014   Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου   Εσπερινός Αποκαθηλώσεως

Μ. Παρασκευή 18.04.2014   Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου   Ακολουθία Επιταφίου

Μ. Σάββατο 19.04.2014   Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Οινουσσών   Θεία Λειτουργία

Μ. Σάββατο 19.04.2014   Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου   Τελετή Αναστάσεως-Θεία Λειτουργία

ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ Κυριακή 20.04.2014   Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου   Εσπερινός Αγάπης, ώρα 10.00 π.μ.

ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ Κυριακή 20.04.2014   Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Καρδαμύλων   Εσπερινός Αγάπης, ώρα 6.00 μ.μ.