Αρχική Νέα Τοπικά Φιλοπρόοδος Όμιλος Κάμπου: για πολιτική ΔΕΗ σχετικά με αγροτικό ρεύμα

Φιλοπρόοδος Όμιλος Κάμπου: για πολιτική ΔΕΗ σχετικά με αγροτικό ρεύμα

36


 Ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Κάμπου θέλει να ενημερώσει τους κατοίκους του Κάμπου καθώς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο για την χωρίς ημερομηνία επιστολή της Διευθύντριας Πωλήσεων της Δ.Ε.Η. κας Π. Αμανατίδου προς τους πελάτες της Δ.Ε.Η. με αγροτικό τιμολόγιο, με την οποία τους ζητείται, στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του τηρουμένου από τη Δ.Ε.Η. σχετικού αρχείου, η εκ νέου υποβολή δικαιολογητικών μέχρι τις 31-7-2014, μεταξύ αυτών και η άδεια χρήσης νερού όπου απαιτείται. Επί των ανωτέρω έχουμε να δηλώσουμε τα εξής:


§         Η Δ.Ε.Η. και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Πωλήσεων αυτής απέστειλε μια χωρίς ημερονία επιστολή προς τους πελάτες της, χωρίς να έχει ενημερώσει πρώτα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ).


§         Οι Περιφέρειες δεν έχουν χορηγήσει ακόμα τις σχετικές άδειες χρήσης του νερού των πηγαδιών και των γεωτρήσεων, αν και έχουν υποβληθεί οι σχετικές αιτήσεις. Το βέβαιο είναι ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει χορηγήσει ελάχιστες.


§         Για όλα αυτά που έξαφνα η Δ.Ε.Η. αποφάσισε να δημιουργήσει παραμονές του Πάσχα αλλά και των επικείμενων εκλογών, το ΥΠ.Α.Α.Τ. επελήφθη του θέματος και επιφυλάσσεται, μετά το Πάσχα, να «κουβεντιάσει» το θέμα με τη Δ.Ε.Η. για να βρεθεί λύση.

 Για όλα τα παραπάνω θέλουμε να πληροφορήσουμε τα μέλη μας και όλους τους ενδιαφερόμενους συμπ0λίτες μας ότι ο Φιλοπρόοδος Όμιλός Κάμπου παρακολουθεί το θέμα και θα προβεί σε περαιτέρω ενημέρωση μέσω των τοπικών ΜΜΕ. 

 

Για το Φιλοπρόοδο Όμιλο Κάμπου,

Μάρκος Ζαννίκος, Πρόεδρος