Αρχική Νέα Τοπικά Νίκος Ξυλάς: Προγραμματιστικό Πλαίσιο και Στόχοι του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

Νίκος Ξυλάς: Προγραμματιστικό Πλαίσιο και Στόχοι του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

5

 H κατάρτιση του αναπτυξιακού προγραμματισμού της χώρας για την περίοδο 2014 – 2020 ολοκληρώνεται και πλέον ενημερώνονται οι αρμόδιοι φορείς σχεδιασµού για το προτεινόμενο νέο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και την έναρξη προετοιμασίας τους για τη διαμόρφωση και διατύπωση προτάσεων στρατηγικής και προτεραιοτήτων σε εθνικό, τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο. Οι προτάσεις αυτές θα συμβάλουν στην κατάρτιση του συνολικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της χώρας (Εθνικού Αναπτυξιακού Σκέλους) για την περίοδο 2014-2020, δηλαδή του «νέου ΕΣΠΑ».

Κύρια χαρακτηριστικά του νέου προγραμματιστικού πλαισίου και των δράσεων για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι ότι πλέον ξεφεύγουμε από τον στόχο απλά της απορροφητικότητας των κονδυλίων και περνάμε στην ουσιαστική αξιοποίηση τους δεδομένου ότι το πρόγραμμα πλέον θα είναι ανταγωνιστικό και οι πόροι διεκδικήσιμοι. Σημαντικό επίσης χαρακτηριστικό για τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο θα είναι η «έξυπνη εξειδίκευση» βάσει των μοναδικών χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων κάθε νησιού και τόπου. 

Κύριοι στόχοι του νέου ΕΣΠΑ θα είναι η έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτομία, η ψηφιακή σύγκλιση, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (τουρισμός, μεταποίηση, εμπόριο, υπηρεσίες, αλιεία, αγροτικές επενδύσεις), η προστασία του περιβάλλοντος, οι υποδομές για βιώσιμες μεταφορές, η απασχόληση, η κοινωνική ένταξη συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση και τέλος η αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση.

Το νέο ΕΣΠΑ αποτελεί πρόκληση και ευκαιρία για τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με έργα που διέπονται από σκοπιμότητα, σχεδιασμό, οργάνωση και διαφάνεια.

 

Νίκος Ξυλάς

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με τον Συνδυασμό Ισχυρό Βόρειο Αιγαίο