Αρχική Νέα Τοπικά Νίκος Ξυλάς: έξυπνη εξειδίκευση

Νίκος Ξυλάς: έξυπνη εξειδίκευση

22

 
Η νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020 αφορά στην ενίσχυση της καινοτομίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, η ανάπτυξη στρατηγικής «έξυπνης εξειδίκευσης» από την πλευρά των ελληνικών περιφερειών αποτελεί προϋπόθεση για την απελευθέρωση της χρηματοδότησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), καθώς πλέον ξεφεύγουμε από τον στόχο απλά της απορροφητικότητας των κονδυλίων και περνάμε στην ουσιαστική αξιοποίηση τους δεδομένου ότι το πρόγραμμα πλέον θα είναι ανταγωνιστικό και οι πόροι διεκδικήσιμοι.

Τι είναι όμως η «Έξυπνη Εξειδίκευση»; Ποιους αφορά και πώς διαμορφώνεται;

«Έξυπνη Εξειδίκευση» για την Περιφέρεια σημαίνει τον εντοπισμό των μοναδικών χαρακτηριστικών και μέσων που διαθέτει (τόσο μεμονωμένα ανά νησί, ίσως και ανά περιοχή των νησιών σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις, αλλά κυρίως συγκεντρωτικά ως Περιφέρεια), την επισήμανση των συγκριτικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της και τη συγκέντρωση τοπικών παραγόντων και πόρων γύρω από ένα όραµα και στόχο για το μέλλον.

«Έξυπνη Εξειδίκευση» για τις επιχειρήσεις σημαίνει τη δημιουργία νέας προστιθέμενης αξίας από υφιστάμενες δραστηριότητες και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, την καινοτομία και τις συνεργασίες με τοπικούς φορείς, οργανισμούς και συντελεστές.

Η «Έξυπνη Εξειδίκευση» αναφέρεται σε ανανέωση παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας, µε προσανατολισµό τις δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, τον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω της υιοθέτησης και διάδοσης νέων τεχνολογιών, και τέλος την αξιοποίηση νέων μορφών καινοτομίας.

Ως παράδειγμα πρακτικής έξυπνης εξειδίκευσης αξίζει να αναφερθεί η «θερμοκοιτίδα» νέων επιχειρήσεων που έχει δημιουργήσει για την Ελλάδα η ολλανδική πρεσβεία. Συγκεκριμένα, η ολλανδική πρεσβεία στη χώρα μας έχει δημιουργήσει, σε συνεργασία με εταιρείες και πανεπιστήμια, το «Orange Grove Athens» που προσφέρει ευρύ δίκτυο επαφών και την απαραίτητη τεχνογνωσία σε Έλληνες και Ολλανδούς νέους επιχειρηματίες που θέλουν είτε να ξεκινήσουν, είτε να επεκτείνουν, τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα.

Θα μπορούσε να αναπτυχθεί αντίστοιχα μία «θερμοκοιτίδα» νέων επιχειρήσεων για το Βόρειο Αιγαίο, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για την δραστηριοποίηση των νέων επιχειρηματιών στα νησιά μας, αξιοποιώντας την πανεπιστημιακή έρευνα που παράγεται και κατευθύνοντας τους κατάλληλα ώστε να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες μοναδικά και σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Βόρειου Αιγαίου, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και έχοντας διαφοροποιηθεί από τον ευρύ ανταγωνισμό.


 

Νίκος Ξυλάς

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με τον Συνδυασμό Ισχυρό Βόρειο Αιγαίο