Αρχική Νέα Τοπικά Χιακή Συμπολιτεία: Δώστε λογαριασμό, κ. Λαμπρινούδη: Πού πήγαν τα χρήματα για τα...

Χιακή Συμπολιτεία: Δώστε λογαριασμό, κ. Λαμπρινούδη: Πού πήγαν τα χρήματα για τα καμμένα

25

 Χιακή Συμπολιτεία

Δελτίο Τύπου, 14/5/2014

 

Σχεδόν δυο χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2012,  παραμένει άγνωστο πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν από εθελοντικές συνεισφορές, σε ποιους λογαριασμούς, πού και πώς διατέθηκαν από τον δήμο Χίου. Η Χιακή Συμπολιτεία θέτει ερωτήματα και καλεί τον δήμαρχο να απαντήσει στην κοινωνία.

 Η μέγα-πυρκαγιά του Αυγούστου του 2012 που επέφερε βαρύ πλήγμα στο νησί μας, προκάλεσε κύμα συμπαράστασης και  διάθεσης εθελοντικής χρηματικής συνεισφοράς για την αποκατάσταση των καμένων περιοχών και την ενίσχυση των πυροπαθών.  Ο δήμος Χίου ζήτησε (τον Αύγουστο του 2012) και έλαβε (τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους) έγκριση από το υπ. Εργασίας για να ανοίξει δυο τραπεζικούς λογαριασμούς όπου θα συγκεντρώνονταν οι συνεισφορές.

Ωστόσο, έκτοτε επικράτησε απόλυτο σκοτάδι, για όλα: τα ποσά, την τύχη τους, τον απολογισμό από τον δήμο.  Το μόνο γνωστό από δημόσιο έγγραφο είναι πως ο ένας λογαριασμός εμφάνισε υπόλοιπο…. 86€, με άγνωστες τις προηγούμενες κινήσεις του, και έκλεισε τον Φεβρουάριο του 2014.

Προκύπτουν εύλογα ερωτήματα. Ζητάμε από τον απερχόμενο δήμαρχο να απαντήσει στην κοινωνία:

α) Τους πρώτους μήνες μετά την πυρκαγιά, οπότε υπήρξε και η μεγαλύτερη διάθεση συνεισφοράς, συγκεντρώθηκαν χρήματα; Σε ποιο λογαριασμό κατατέθηκαν, ως τον Δεκέμβριο του 2012 που σας δόθηκε η άδεια να ανοίξετε λογαριασμό εράνου; Και, βεβαίως, διατέθηκαν τα χρήματα και πού;

β) Αν και σας δόθηκε η άδεια από το υπουργείο να ανοίξετε 2 λογαριασμούς, σε Εθνική και Εurobank, φαίνεται πως ανοίξατε μόνο έναν, στη Eurobank. Έστω κι έτσι, ποιο ποσό συγκεντρώθηκε στη Eurobank, και ποια η κίνησή του μέχρι να κλείσει ο λογαριασμός (στις 4/2/2014) που εμφάνισε υπόλοιπο 86€;

γ) Στο σχετικό πρακτικό αποδοχής από τον δήμο του υπολοίπου των 86€, γιατί το Τμήμα Ταμείου δηλώνει πως «ο συγκεκριμένος λογαριασμός δεν είχε ανοιχθεί από το Τμήμα Ταμείου, ούτε ποτέ παρακολουθούνταν η κίνησή του»; Ποιος τον άνοιξε, ποιος τον παρακολουθούσε, τι κινήσεις έγιναν και από ποιον;

δ) Το ποσό των 25.000 δολαρίων Καναδά από τους Χιακούς Συλλόγους Καναδά που συγκεντρώθηκαν κατά την επίσκεψη σας στις αρχές του Φεβρουαρίου του 2012 κατατέθηκαν σε λογαριασμό αρωγής και ποια η χρήση των χρημάτων;

ζ) Υπήρξαν καταθέσεις από ιδιώτες ή άλλα σωματεία στους λογαριασμούς αρωγής;

η) Η αγορά και διανομή των 2.000 δενδρυλλίων μαστιχόδεντρων είναι η μόνη πιθανή γνωστή χρήση των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν. Αντιστοιχεί η δαπάνη αυτή στο σύνολο των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν;

θ) Έχει εκταμιευθεί το σύνολο του ποσού που συγκεντρώθηκε;

ι)  Έχει αποδοθεί λεπτομερής οικονομικός απολογισμός μαζί με τα νόμιμα παραστατικά στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως οφείλετε;

 

Η Χιακή Συμπολιτεία καλεί τον απερχόμενο δήμαρχο να δώσει εξηγήσεις δημόσια για τη διαχείριση των χρημάτων.  Οφείλεται σε αμέλεια ή έχουμε να κάνουμε για ακόμα μια φορά με τη συνήθη πρακτική καθεστωτικής διαχείρισης  από την απερχόμενη δημοτική αρχή;

Η θητεία  στο δήμο του κ. Λαμπρινούδη, με την τόση εμπειρία που τόσο έντονα επικαλείται, έδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τι υπόσχεται και τι τελικά πράττει. Ας θυμίσουμε, ενδεικτικά, την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη σύνταξη master plan για την ανασυγκρότηση των καμένων περιοχών. Δεν συντάχθηκε ποτέ. Η κοινωνία της Χίου οφείλει να του δείξει την πόρτα της εξόδου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αποδοχή υπολοίπου λογαριασμού της Eurobank με τίτλο «Ανασυγκρότηση

καμένων περιοχών Χίου».

Από το Τμήμα Ταμείου κατατέθηκε η παρακάτω απόφαση:

Το Τμήμα Ταμείου ενημερώθηκε στις 04/02/2014 από την Τράπεζα EUROBANK για το κλείσιμο λογαριασμού

με τίτλο: “ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΙΟΥ”.

Ο συγκεκριμένος λογαριασμός δεν είχε ανοιχθεί από το Τμήμα Ταμείου, ούτε ποτέ παρακολουθούνταν η κίνησή

του.

Στις 04/02/2014 κλείστηκε και το υπόλοιπό του που ανέρχεται στο ποσό των 86,56 ευρώ κατατέθηκε στο

λογαριασμό του Δήμου Χίου στην προαναφερθείσα Τράπεζα.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποδεχθεί το ανωτέρω ποσό των 86,56 ευρώ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩΗΝ-ΗΦΒ

3

Αποφάσισε ομόφωνα

 Αποδέχεται το ποσό των 86,56 ευρώ, που αφορά υπόλοιπο από το κλείσιμο λογαριασμού του Δήμου με

τίτλο: “Ανασυγκρότηση Καμμένων Περιοχών Χίου” της τράπεζας EUROBANK .

 Τροποποιεί τον προϋπολογισμό οικ.έτους 2014 ως εξής:

o Εισάγει έσοδο 86,56 ευρώ στον ΚΑ εσόδων 4214 με τίτλο ”Επιστροφές Εν Γένει’.

o Μεταφέρει το ποσό των 86,56 ευρώ στο αποθεματικό.

Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στο Τμήμα Ταμείου και στο Τμήμα Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών

Υπηρεσίων

H απόφαση αυτή πήρε α/α 273/2014

O Πρόεδρος Τα μέλη

Υπογραφή υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Χίος 07/05/2014

Η επί των πρακτικών

Κούτσουρα Νίκη

 

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩΗΝ-ΗΦΒ