Αρχική Νέα Τοπικά ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014: πρώτα αποτελέσματα από Αυγώνυμα, Ανάβατο και Κουρούνια- Εγρηγόρο

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014: πρώτα αποτελέσματα από Αυγώνυμα, Ανάβατο και Κουρούνια- Εγρηγόρο

8


Τα πρώτα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών για τη Χίο, σύμφωνα με εκλογικούς αντιπροσώπους είναι τα εξής:

ΑΝΑΒΑΤΟΣ

 Ψήφισαν: 22

Όλοι Μαζί για τη Χίο μας (Π. Λαμπρινούδης): 18
Πρωτοβουλία για τη Χίο (Μ. Βουρνούς): 2

Χιακή Συμπολιτεία (Ερ. Φρεζούλη): 2
Λαϊκή Συσπείρωση (Μ. Σκούφαλος):

 

ΚΟΥΡΟΥΝΙΑ- ΕΓΡΗΓΟΡΟΣ
Ψήφισαν: 82

Άκυρα: –

Λευκά: –

Όλοι Μαζί για τη Χίο μας (Π. Λαμπρινούδης): 49

Πρωτοβουλία για τη Χίο (Μ. Βουρνούς): 27

Χιακή Συμπολιτεία (Ερ. Φρεζούλη): 4

Λαϊκή Συσπείρωση (Μ. Σκούφαλος): 2
 

ΑΥΓΩΝΥΜΑ
Εγγεγραμμένοι: 201

Ψήφισαν: 86

Άκυρα/Λευκά: 2

Έγκυρα 84

 Όλοι Μαζί για τη Χίο μας (Π. Λαμπρινούδης): 61

Πρωτοβουλία για τη Χίο (Μ. Βουρνούς): 19

Χιακή Συμπολιτεία (Ερ. Φρεζούλη): 4
Λαϊκή Συσπείρωση (Μ. Σκούφαλος): –

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ www.kounoupi.gr