Αρχική Νέα Τοπικά Ψαρά: σταυροδοσία, τελικά

Ψαρά: σταυροδοσία, τελικά

19

 

Δήμος ΨΑΡΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΨΗΦΟΙ
  Βρατσάνος Κ.-ΨΑΡΑ-ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 51.29 219
  Βρατσάνος Μ.-ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝ 48.71 208


Σύνολο εκλογικών τμημάτων:
2 από 2 (100.00%)
Εγγεγραμμένοι: 620 από 620 (100.00%)
Ψηφίσαντες: 430
Έγκυρα: 427
Άκυρα: 3
Λευκά: 0
Συμμετοχή: 69.35%

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΨΗΦΟΙ
  Κούτικα Αγγελική ΨΑΡΩΝ 6.24 77
  Παπαµιχάλης Ιωάννης ΨΑΡΩΝ 6.24 77
  Χατζησκουλίδης Χρήστος ΨΑΡΩΝ 6.00 74
  Κουτσοδόντη Βασιλική ΨΑΡΩΝ 5.67 70
  Φρατζέσκου – Καραγιώργη Αθηνά ΨΑΡΩΝ 5.27 65
  Θυριανός Μιχαήλ ΨΑΡΩΝ 4.94 61
  Μπεναρδής Γεώργιος ΨΑΡΩΝ 4.94 61
  Βασιλικής Ιωάννης ΨΑΡΩΝ 4.70 58
  Δηµητρέλης Νικόλαος ΨΑΡΩΝ 4.54 56
  Μπουλαζέρη-Μώρου Μαργαρίτα ΨΑΡΩΝ 4.46 55
  Κουτσοδόντη Καλλιόπη ΨΑΡΩΝ 4.21 52
  Κουτσοδόντη Αγγελική ΨΑΡΩΝ 3.65 45
  Βασιλική Ευαγγελία ΨΑΡΩΝ 3.48 43
  Χαχούλης Φώτης ΨΑΡΩΝ 3.32 41
  Τσαπής Μάρκος ΨΑΡΩΝ 3.24 40
  Μαρίνου Αγγελική ΨΑΡΩΝ 3.00 37
  Σταµατίου-Μπεναρδή Αικατερίνη ΨΑΡΩΝ 2.76 34
  Ζαννή Μαρουσώ ΨΑΡΩΝ 2.67 33
  Σκαρλέτου Αγγελική ΨΑΡΩΝ 2.59 32
  Αρχοντός Νικόλαος ΨΑΡΩΝ 2.43 30
  Μπουρέκας Νικόλαος ΨΑΡΩΝ 2.43 30
  Φιλίνης Γεώργιος ΨΑΡΩΝ 2.11 26
  Γιαννάκος Μαρίνος ΨΑΡΩΝ 1.86 23
  Βασιλική Ευαγγελία ΨΑΡΩΝ 1.54 19
  Βουραντάς Γεώργιος ΨΑΡΩΝ 1.54 19
  Χασάπης Κυριάκος ΨΑΡΩΝ 1.38 17
  Μαρίνου Αθηνά ΨΑΡΩΝ 1.22 15
  Καραγιώργης Θεόδωρος ΨΑΡΩΝ 1.13 14
  Φαντάκη Καλλιόπη ΨΑΡΩΝ 0.89 11
  Στεφοπούλου Ευγενεία ΨΑΡΩΝ 0.73 9
  Αγαπούση Καλλιόπη ΨΑΡΩΝ 0.49 6
  Στρούπας Αργύριος ΨΑΡΩΝ 0.32 4