Αρχική Νέα Τοπικά Οινούσσες: σταυροδοσία, τελικά

Οινούσσες: σταυροδοσία, τελικά

9

 

Δήμος ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΨΗΦΟΙ
  Βογιατζής Σ.-Εγνούσα Ενωµένη 55.26 394
  Δανιήλ Γ.-ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Σύνολο εκλογικών τμημάτων:
3 από 3 (100.00%)
Εγγεγραμμένοι: 1549 από 1549 (100.00%)
Ψηφίσαντες: 731
Έγκυρα: 713
Άκυρα: 17
Λευκά: 1
Συμμετοχή: 47.19%

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΨΗΦΟΙ
  Μαγγάνας Μιχαήλ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 7.95 153
  Θεοδωράκης Κυριάκος ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 5.82 112
  Χατζησταύρου Σταύρος ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 5.46 105
  Χαλκιά Ευγενία ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 5.20 100
  Κατσιάνου Βαρβάρα ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 5.09 98
  Λυγνός Ιωάννης ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 4.31 83
  Λεοντή Ελένη ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 4.26 82
  Σκούφης Λάµπρος ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 4.16 80
  Μούντουλας Χρήστος ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 4.00 77
  Χαλκιά Λουκία ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 3.69 71
  Λιγνός Κωνσταντίνος ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 3.48 67
  Δηµητριάδης Αναστάσιος ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 3.43 66
  Καββάδα Αικατερίνη ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 3.38 65
  Μύγιας Παναγιώτης ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 3.38 65
  Ντούσλαζη Νίκη ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 3.12 60
  Αγγελάκος Δηµήτριος ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 3.07 59
  Ηλιάδη Βαρβάρα ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 2.75 53
  Θάνος Νικόλαος ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 2.65 51
  Γιακαλή Ελένη ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 2.34 45
  Ταουσάνης Γεώργιος ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 2.34 45
  Τηνιακός Κωνσταντίνος ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 2.13 41
  Βουδούρης Κυριάκος ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 1.87 36
  Πανταζής Ελευθέριος ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 1.72 33
  Καρατζάς Νικόλαος ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 1.51 29
  Καραµπάτσης Πέτρος ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 1.46 28
  Φρατζή Μαρκέλλα ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 1.30 25
  Χρήστου Στέφανος ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 1.30 25
  Καούνη Μαρία ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 1.25 24
  Μελέκος Απόστολος ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 1.25 24
  Λεµός Γεώργιος ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 1.14 22
  Λιγνός Νικόλαος ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 1.14 22
  Γλύκα Πολυξένη ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 1.09 21
  Μαργαρίτης Φώτιος ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 1.04 20
  Βαϊρακτάρης Παντελής ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 0.73 14
  Κουτηρή-Καραγιώργη Ειρήνη ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 0.68 13
  Λύρας Γεώργιος ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 0.52 10