Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Μεταθέσεις ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού

Μεταθέσεις ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού

7

                                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Με την αρ.84238/Γ6/29-5-2014 ξεκινά η διαδικασία διενέργειας των μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε και ΚΕ.Δ.ΔΥ για το σχολικό έτος 2014-15.

    Ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας ορίζεται η Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014 και λήξης η Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014.

       Η εγκύκλιος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, http//:dide.chi.sch.gr.

 

          Η Διευθύντρια Εκπαίδευσης

             Ευτυχία Μ. Βλυσίδου