Αρχική Νέα Τοπικά Επιμελητήριο Χίου- Συνεδρίαση 5/6

Επιμελητήριο Χίου- Συνεδρίαση 5/6

10


Συνεδριάζει την  Πέμπτη  5 Ιουνίου  2014  και ώρα  7.00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Χίου.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους  2013.

ΘΕΜΑ 3ο: Διοργάνωση Επιχειρηματικής αποστολής γυναικών στη Σμύρνη

ΘΕΜΑ 4ο: Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 5ο: Οικονομική Ενίσχυση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητηρίου Χίου.

ΘΕΜΑ 6ο: Διάφορες ανακοινώσεις

 

  Με τιμή                                                                                                Ο Πρόεδρος

                                                                                      Γεώργιος Γεωργούλης

 Τα μέλη του Δ.Σ.

 1. Βερνιώτου Άννα                                            11. Μουντέ Αντώνιο

2. Γεραζούνη Στέλιο                                   12. Παντελόγλου Αντώνιο

3. Γεωργούλη Μάρκο                                  13. Παπαγιαννάκη Σταύρο

4. Κοκρή Παντελή                                                 14. Παππά  Βασίλειο

5. Κριμιζή  Μιχαήλ                                      15. Πλουμή Ιωάννη

6. Κριτούλη Γεώργιο                                   16. Τζιώτη Διομήδη

7. Κρύψη Λάμπρο                                                 17. Τριανταφυλλάκη Κων/νο

8. Κυτριλάκη Δημήτρη                                18. Τσαγρή Δημήτριο

9. Λιναράκη Γεώργιο                                  19. Φράσκο  Μιχαήλ

10. Μαϊστράλη Ζαχαρία                              20. Φύκαρη Νικόλαο