Αρχική Νέα Τοπικά ΔΗΠΕΘΕ Β. Αιγαίου: πρωτοβουλία ενημέρωσης νέων αυτοδιοικητικών από καλλιτεχνικό διευθυντή

ΔΗΠΕΘΕ Β. Αιγαίου: πρωτοβουλία ενημέρωσης νέων αυτοδιοικητικών από καλλιτεχνικό διευθυντή

8

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δη.Πε.Θε. Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Χίο προσκαλεί τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Χίου και όλους τους εκλεγμένους συμβούλους των παρατάξεών τους (νέου δημοτικού συμβουλίου της Χίου), σε συνάντηση – ενημέρωση.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014 στην αίθουσα πρόβας/διδασκαλίας του Δη.Πε.Θε. Βορείου Αιγαίου (Λάδης 1, 2ος όροφος) στις 7 το απόγευμα.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:

 ΔΗΠΕΘΕ – Οργάνωση – Διοίκηση – Παραγωγή:

1.       Αρχικό Σκεπτικό ίδρυσης Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων – Η μορφή των ΔΗΠΕΘΕ – Σκοπός λειτουργίας & Στόχοι

2.       Τρόπος λειτουργίας – Οργάνωση (Διεύθυνση/Διοικητικό Συμβούλιο & Τμήματα: Διοίκησης, Λογιστηρίου, Τεχνικών, Διεύθυνσης/Εκτέλεσης & προώθησης Παραγωγής)

3.       Μόνιμο απασχολούμενο προσωπικό, διδάσκαλοι, εξωτερικοί συνεργάτες (καλλιτέχνες και μη), αρμοδιότητες και εξειδίκευσή τους

 Προγραμματική Σύμβαση – Μονοετές Επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης & Παραγωγή

4.       Κατάρτιση μονοετούς επιχειρησιακού προγράμματος δράσης

5.       Κατάρτιση προγραμματικής σύμβασης του Ν.Π.Ι.Δ. & Υποχρεώσεις συμβαλλομένων μερών

6.       Κατάρτιση καλλιτεχνικού σχεδιασμού – Προϋπολογισμός – Υλοποίηση & Απολογισμός

7.       Καλλιτεχνική Παραγωγή (έργο) – Καλλιτεχνικές Συνεργασίες/Συμβάσεις/Συμπράξεις – Μετακλήσεις & Εκπαίδευση (εργαστήρια)

 Χρηματοδότηση – Έσοδα & Υφιστάμενη περιουσία:

1.       Τρόπος χρηματοδότησης νομικού προσώπου από τα συμβαλλόμενα μέρη της προγραμματικής σύμβασης

2.       Έσοδα από εισιτήρια, προγράμματα, διαφήμιση και χορηγίες

3.       Περιουσιακά στοιχεία Δη.Πε.Θε

 

Γνωριμία  χώρου εργασίας του Δη.Πε.Θε. Βορείου Αιγαίου:

1.       Ξενάγηση στα γραφεία διεύθυνσης, διοίκησης και τεχνικών.

2.       Ξενάγηση στο χώρο κατασκευής σκηνικών, στο χώρο αποθήκευσης ηλεκτρολογικού υλικού, στο χώρο αποθήκευσης εντύπου υλικού, στο χώρο βεστιαρίου & στο χώρο σκηνικού φροντιστηρίου

 Χώροι & Ελλείψεις:

1.       Αίθουσα παραστάσεων αποκλειστικής χρήσης

2.       Χώρος αποθήκευσης σκηνικών & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

3.       Ακαταλληλότητα κατασκευαστικού και εκπαιδευτικού χώρου

4.       Ακαταλληλότητα αποθηκευτικού χώρου στο «Καστρομηνά»

 Υ.Γ. Για κάθε ένα από τα θέματα θα κατατεθούν/Συζητηθούν προτάσεις & Λύσεις, ενώ θα γίνουν δεκτές ερωτήσεις.

 

Γιάννης Ζαφείρης

Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δη.Πε.Θε. Βορείου Αιγαίου