Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Βουλευτή Σ. Κάρμαντζη για ΔΕΥΑ Χίου

Ερώτηση Βουλευτή Σ. Κάρμαντζη για ΔΕΥΑ Χίου

20

Τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποπληρωθούν τα δάνεια που 9 ΔΕΥΑ, μεταξύ των οποίων και αυτή της Χίου, είχαν πάρει για να φτιάξουν βιολογικό καθαρισμό και γιατί αυτή της Χίου είχε ειδική μεταχείριση με μπλοκάρισμα των τραπεζικών της λογαριασμών, ρωτά ο βουλευτής της ΝΔ Σταμάτης Κάρμαντζης τους αρμόδιους υπουργούς.
Ο Βουλευτής εξέθεσε το ιστορικό της χρηματοδότησης των 9 ΔΕΥΑ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με εγγυητή το Ελληνικό Δημόσιο κατά τη δεκαετία του ’90, προκειμένου να πραγματοποιηθούν απαραίτητα έργα αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού, αλλά και τις ρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν προκειμένου να αποπληρωθούν τα συγκεκριμένα έργα με τρόπο δίκαιο σε σχέση και με τις υπόλοιπες ΔΕΥΑ της χώρας που ανέλαβαν σε δεύτερο χρόνο αντίστοιχα έργα, αλλά με σαφώς ευνοϊκότερες συνθήκες χρηματοδότησης.
Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
 

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2014


Προς:


Τον Υπουργό Οικονομικών


Κο Γκίκα Χαρδούβελη


Τον Υπουργό Εσωτερικών


Κο  Αργύρη Ντινόπουλο


Θέμα: «Διευθέτηση οφειλών των δανείων των ΔΕΥΑ Βόλου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κέρκυρας, Λάρισας, Πτολεμαΐδας, Χαλκίδας και ειδικά της ΔΕΥΑ Χίου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κατασκευή έργων δικτύων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού».

Τη δεκαετία του  1990 η ΔΕΥΑ Χίου μαζί με άλλες οκτώ ΔΕΥΑ προχώρησαν στη σύναψη τεσσάρων δανειακών συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) συνολικού ύψους 3.169.479.09 ευρώ, προκειμένου για την κατασκευή έργων δικτύων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού. Το ισχύον τότε νομικό καθεστώς προέβλεπε35% επιδότηση και 65% ιδία συμμετοχή με δανεισμό από την ΕΤΕ και εγγυητής ήταν το Ελληνικό Δημόσιο. Σημειώνεται ότι το έτος 1993 το νομικό καθεστώς άλλαξε και η επιδότηση κάλυπτε πλέον το 100%, με αποτέλεσμα  οι λοιπές 220 ΔΕΥΑ να προχωρήσουν σε αντίστοιχα έργα χωρίς ιδία συμμετοχή και δανεισμό. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει μια άδικη μεταχείριση των 9 προαναφερθέντων ΔΕΥΑ που πρώτες προχώρησαν στην υλοποίηση αυτών των σημαντικών και απαραίτητων έργων υποδομής.

Η ΔΕΥΑ Χίου είχε ρυθμίσει μαζί με τις άλλες 8 ΔΕΥΑ τις δανειακές της υποχρεώσεις με την υπ’ αριθμ. 2/34180/28-06-2007 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Πέτρου Δούκα, η οποία προέβλεπε την παρακράτηση 30% της ετήσιας δικαιούμενης επιχορήγησης της ΔΕΥΑ από τον τακτικό προϋπολογισμό (Ν.2065/1992 άρθρο 43) και διετή μετακύλιση του χρόνου αποπληρωμής με έναρξη το έτος 2009. Το ποσό που αναλογούσε για τη ΔΕΥΑ Χίου ανερχόταν σε 33.000 ανά εξάμηνο. Από το 2011 αν και έχει παύσει η εν λόγω επιχορήγηση, η ΔΕΥΑ συνεχίζει, όπως προέβλεπε η προαναφερθείσα ρύθμιση των δανείων και δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλη απόφαση που να την ακυρώνει ή να την τροποποιεί, την καταβολή του εν λόγω ποσού από τα τακτικά της έσοδα.


Παρά τις πληρωμές αυτές η Δ.Ο.Υ. Χίου παρακρατεί από τη ΔΕΥΑ Χίου έσοδα από τους λογαριασμούς ύδρευσης του Δημοσίου με αποτέλεσμα να έχουν καταβληθεί τα τρία τελευταία χρόνια 902.522,62 ευρώ έναντι του δανείου. Η συγκεκριμένη πρακτική ακολουθείται μόνο για τη ΔΕΥΑ Χίου και όχι για τις υπόλοιπες 8 ΔΕΥΑ, οι οποίες εισπράττουν κανονικά τους λογαριασμούς ύδρευσης από το Δημόσιο και λαμβάνουν και φορολογική ενημερότητα χωρίς να έχουν καταβάλει από το 2011 κανένα ποσό στις Δ.Ο.Υ. έναντι των δανείων τους.


Σήμερα το αρχικό δάνειο της ΔΕΥΑ Χίου έχει φτάσει με τόκους και πρόστιμα το ποσό των 7.150.000 ευρώ, αφού κινείται με επιτόκιο 5,5% ενώ ξεκίνησε με 22%. Η πληρωμή του στη ΕΤΕ έγινε από το Ελληνικό Δημόσιο που είναι εγγυητής και η οφειλή πλέον είναι προς το Ελληνικό Δημόσιο. Στο παραπάνω ποσό προστέθηκε και το ποσό των 250.000 ευρώ περίπου από πρόστιμο της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου για καταπάτηση αιγιαλού για την κατασκευή του Βιολογικού Καθαρισμού. Η ΔΕΥΑ Χίου προχώρησε στην αποπληρωμή του προστίμου για την νομιμοποίηση των εγκαταστάσεων. Ωστόσο, το ποσό αυτό αντί να κατατεθεί στον κωδικό της Κτηματικής Υπηρεσίας κατατέθηκε από λάθος στον κωδικό του δανείου. Παρά τις προσπάθειες των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ δεν μπόρεσε να αποκατασταθεί το λάθος αυτό. Το αποτέλεσμα ήταν  το Δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης να συμψηφίσει τις δύο υποχρεώσεις του Δανείου και της Κτηματικής και να προχωρήσει την 30/5/2014 στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της ΔΕΥΑ Χίου, ύψους περίπου 600.000 ευρώ, καθιστώντας αδύνατη την μισθοδοσία των 75 υπαλλήλων της, αλλά και την οποιαδήποτε πληρωμή φόρων, τελών, ασφαλιστικών και λοιπών υποχρεώσεων της επιχείρησης.


Η διοίκηση της ΔΕΥΑ Χίου μετά από σχετική απόφασή της με α/α 216/2014 της 10/06/2014, κατάθεσε την 17/06/2014 αίτηση αναστολής για το κατασχετήριο στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χίου, το οποίο και εξέδωσε προσωρινή διαταγή για την ανακοπή της κατάσχεσης. Τα οριστικά μέτρα θα εκδικαστούν στις 30/10/2014.


Συνεκτιμώντας και το ότι η ΔΕΥΑ Χίου πρότεινε εκ νέου την πληρωμή του προστίμου προς την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, όμως αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αφού η αρμόδια Δ.Ο.Υ. δεν δύναται να αποδεσμεύσει τους  τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς σχετική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών, την οποία έχει ήδη ζητήσει με σχετική επιστολή την 03/06/2014 με αρ.πρωτ. 2562,


ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:


 


1.Για ποιο λόγο φαίνεται να υποβάλλεται ειδικά η ΔΕΥΑ Χίου σε μια διαδικασία άδικης μεταχείρισης σε σχέση με τις υπόλοιπες ΔΕΥΑ;


2.Ποιες ενέργειες πρέπει να δρομολογηθούν προκειμένου να υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση ώστε να αποπληρωθούν τα δάνεια των 9 ΔΕΥΑ από τα ποσά των Κ.Α.Π. πριν τη διανομή τους με βάση το Ν. 4071/12, άρθρο 10, παρ.13 που αντικατέστησε τον Ν. 2065/92, άρθρο 43 παρ.2 και τα οποία προορίζονται για τις ΔΕΥΑ, με παρακράτηση του 100% της επιχορήγησης αυτής, σύμφωνα και με τη σχετική πρόταση της ΕΔΕΥΑ την 18/03/2014 και με αρ. πρωτ. 1584;

 

 Ο Βουλευτής

 
Σταμάτης Κάρμαντζης

Βουλευτής Ν. Χίου, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ