Αρχική Νέα Τοπικά Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου- ημερήσια διάταξη 14/7/2014

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου- ημερήσια διάταξη 14/7/2014

6

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Χίου «Μιχ. Βουρνούς» την 14η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 14/07/2014.

 

 1. Ενέργειες του Δήμου Χίου σχετικά με το Ιωνικό Κέντρο.
 2. Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. Χίου στη θέση Ρεπάνα Καμποχώρων.
 3. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε Αγ.Μηνά”.
 4. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Επείγουσες επισκευαστικές εργασίες πολυδύναμου ιατρείου Βολισσού”.
 5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής  παραλαβής του έργου “Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε Καμποχώρων” 2013.
 6. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε Καμποχώρων” 2012.
 7. Συγκρότηση επιτροπής  προσωρινής παραλαβής του έργου “Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Χίου”.
 8. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Εσωτερική Οδοποιία Βροντάδου”.
 9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής  παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση και ανάδειξη Γέφυρας Κεντρικής Πύλης -Porta Maggiore – Κάστρο Χίου”.
 10. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευή Βελτίωση Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε Καρδαμύλων”.
 11. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου “Επισκευή Σχολείων Δ.Ε Ιωνίας
 12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής της εργασίας “Καθαρισμός και Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε Μαστιχοχωρίων”.”.
 13. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση Αύλειου Χώρου Παιδικού Σταθμού και λοιπών κοινοχρήστων χώρων (Βερβεράτο) “.
 14. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Εξωραϊσμός  και Φ/Σ  Πλατείας  Νενήτων και Εισόδων”.
 15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε Αμανής”.
 16. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση Αύλειου Χώρου Παιδικού Σταθμού και λοιπών κοινοχρήστων χώρων (Βερβεράτο) “.
 17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Εσωτερική Οδοποιία Αγ. Μηνά”.
 18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Βελτίωση Πολιτιστικών Υποδομών στην πλατεία Καρουλιού Δ.Κ  Θυμιανών”.
 19. Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου “Δίκτυο Αποχέτευσης  Όμβριων στην Περιοχή Ρέματος Σκύλλας”.
 20. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Εσωτερική Οδοποιία Δ.Ε Καμποχώρων”.
 21. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  με τίτλο “Προσθήκη Βελτίωση Γυμνασίου – Λυκείου Καλλιμασιάς  Δ. Χίου”.
 22. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  με τίτλο “Ανάπλαση Άνω Πόρτας Πυργίου”-Έγκριση 1ου ΑΠΕ.
 23. Μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας και τοποθέτησης συστήματος αντιεμπλοκής  κατά την πέδηση (ΑΒS) σε οχήματα του Δ. Χίου.
 24. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης  προσκυνηταρίου στον περιφερειακό δρόμο Χίου-Καρυών”.
 25. Προστασία λιμενολεκάνης  του λιμένα στη Βολισσό Χίου.
 26. Χορήγηση άδειας στη ΔΕΥΑΝΧ για κατασκευή αντλιοστασίου ύδρευσης επί των πτερυγότοιχων του οχετού εγκιβωτισμού του ρέματος Κουφού.
 27. Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων στο συγκρότημα Γέμελου στη Δ.Κ Καρδαμύλων.
 28. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Παλαιά Λαχαναγορά (Ματθαίος Μπουρέκας).
 29. Παράταση επαγγελματικής μίσθωσης συναφθείσας μεταξύ του Δ. Χίου και της Mr Mon Α.Ε
 30. Καταγγελία μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου “Μαυροκορδάτικο”.
 31. Πραγματοποίηση εκδηλώσεων στα θέατρα Καστρομηνά, Καρδαμύλων και στο παλαιό καφενείο Μαρμάρου.
 32. Μίσθωση ακινήτων για χώρο δωρεάν στάθμευσης από τους δημότες.
 33. Αίτημα του Στυλιανού Πονηρού για μείωση μισθώματος  δημοτικού ακινήτου.
 34. Επιβολή προστίμων από παραβάσεις -Επικύρωση της 507/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
 35. Διαγραφή παραστατικών από το λογιστικό σύστημα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δ. Χίου.
 36. Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων.
 37. Παραχώρηση λεωφορείων στην ΠΕΚΕΒ και στην “Κιβωτό του Κόσμου”.
 38. Τροποποιήσεις Προϋπολογισμού.
 39. Έγκριση προμηθειών, υπηρεσιών και εργασιών.
 40. Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων.
 41. Παράταση της δωρεάν παραχώρησης στο Δήμο Χίου, της  χρήσης ακινήτου που βρίσκεται στη θέση “ΜΑΔΟΝΙ” Δημ. Διαμερίσματος Χαλκειούς Δημ. Ενότητας Καμποχώρων Δήμου Χίου.
 42. Επαναδιατύπωση της αριθ. 411/2013 απόφασης του Δ.Σ. “Αποκατάσταση κτιρίων της οδού Δημοκρατίας” όσον αφορά την υπογραφή της Σ.Σ. και την πληρωμή του εργολάβου.
 43. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Έργα οδοποιίας Καρυών”.
 44. Καθορισμός βοσκησίμων εκτάσεων και δικαιώματος βοσκής έτους 2014.
 45. Διαγραφή οφειλών.
 46. Μετακινήσεις