Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χίου, 14/7, θέματα

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χίου, 14/7, θέματα

36

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου, τη Δευτέρα 14/7 στη 1.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Διενέργεια δημοπρασίας για μίσθωση χώρων για την δημιουργία χώρων στάθμευσης.
2. Ορισμός υπολόγου για προένταλμα πληρωμής.
3. Απόδοση του αρ. 801/14 Χ.Ε.Π. διμήνου Μαρτίου – Απριλίου 2014.
4. Ψηφίσεις πιστώσεων.
5. Ψήφιση πίστωσης για καταβολή οφειλομένων σύμφωνα με την 138/2014 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Χίου.
6. Μη παράσταση Δήμου Χίου σε αγωγή για Κτηματολογική διαφορά.
7. Ένορκες βεβαιώσεις σε υποθέσεις καταπάτησης δημοτικής οδού στην “πέτρινη πλατεία” Κηπουριών Δημ. Ενότητας Αμανής Χίου.
8. Αίτηση Αναστολής και Προσφυγή του Παναγιώτη Γκογκόση και κατά της με αριθ. 468/2-7-2014 απόφασης Δημάρχου Χίου.
9. Διόρθωση της 222/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χίου ως προς αμοιβή δικηγόρου.Ψήφιση πίστωσης.
10. Αίτηση Ακύρωσης της ανώνυμης εταιρίας “ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.” κατά του Δήμου Χίου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
11. Τροποποιήσεις προϋπολογισμού.
12 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου “Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων”.
13. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου “Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων”.