Αρχική Νέα Τοπικά Απάντηση στο δημοτικό συνδυασμό «Χιακή Συμπολιτεία»

Απάντηση στο δημοτικό συνδυασμό «Χιακή Συμπολιτεία»

7

       
Οι αναφορές σας περί αδρανείας και έλλειψης σχεδιασμού, ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας σας, δυστυχώς για μια ακόμη φορά εμφανίζεστε ανενημέρωτοι, εξυπηρετώντας πολιτικές σκοπιμότητες”, καταλήγει η απάντηση της νυν Δγημοτικής Αρχής Χίου στο συνδυασμό της Χιακής Συμπολιτείας, σχετικά με το θέμα του Κεντρικού Λιμένα Χίου.
Η αλήθεια είναι ότι έχοντας ως στόχο την κατασκευή νέου λιμανιού στο Κοντάρι, πέρασε για το Δήμο σε 2η μέρα το σημερινό λιμάνι, ειδικά από την ώρα που διάφοροι στην ουσία έδεναν τον εσυγχρονισμό του νυν λιμανιού με ακύρωση του νέου…
Ακολουθεί ολόκληρο το δελτίο τύπου:

” Σε συνέχεια ανακοίνωσης του συνδυασμού «Χιακή Συμπολιτεία», σχετικά με τον κεντρικό λιμένα Χίου και την αρμοδιότητα του Δήμου Χίου και της δημοτικής αρχής – σας ενημερώνουμε ότι:


 
στον σχεδιασμό της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια του Δήμου Χίου, είχε εκπονηθεί μελέτη εμπειρογνωμοσύνης, αναφορικά με τα πιθανά σημεία ανάπτυξης του νέου Λιμένα Χίου, ανάμεσα στα οποία είχαν προταθεί και οι λιμενικές εγκαταστάσεις του υφιστάμενου λιμένα, εντός της λιμενολεκάνης, βόρεια και εκτός του «Χανδρής».

    

Επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά, γεγονός το οποίο ήδη γνωρίζετε – εκτός κι αν το αναφέρετε σκόπιμα – ότι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης, είχαν αποκλεισθεί οι  προτάσεις εντός ή εκτός υφιστάμενου λιμένα, λόγω αδυναμίας χορήγησης αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΥΠΑ, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων) και είχε υποδειχθεί η θέση στο Κοντάρι, ως η πλέον αποδεκτή για την ανάπτυξη του νέου Λιμένα Χίου.


     Στη συνέχεια ολοκληρώθηκε η μελέτη και εξασφαλίσθηκαν οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο δεν χρηματοδοτήθηκε μέχρι σήμερα, αν και τυγχάνει της καθολικής αποδοχής της τοπικής κοινωνίας, με ομόφωνες αποφάσεις του Νομαρχιακού και Δημοτικού Συμβουλίου.


     Επομένως, οι αναφορές σας περί αδρανείας και έλλειψης σχεδιασμού, ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας σας, δυστυχώς για μια ακόμη φορά εμφανίζεστε ανενημέρωτοι, εξυπηρετώντας πολιτικές σκοπιμότητες”.