Αρχική Νέα Τοπικά Σωματείο Οικοδόμων Χίου-Ανακοίνωση Δωροσήμου 2014

Σωματείο Οικοδόμων Χίου-Ανακοίνωση Δωροσήμου 2014

9

 Το Σωματείο Οικοδόμων Χίου ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα και με σχετική ανακοίνωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από 28/07/2014 αρχίζει η πληρωμή δωροσήμου Β’ Τετραμήνου από τα Υποκ/τα-Παρ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η πληρωμή θα γίνει στο χρονικό διάστημα από 28/07/2014 ως 21/08/2014, κατά τις ημερομηνίες 28, 29/07/2014 και 5,6,7,20,21/08/2014 εντός του πρωινού ωραρίου λειτουργίας των Υποκ/των.

Δικαιολογητικά πληρωμής:

 


·        Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο


 ·        Για τους απογραφέντες μέχρι 3/2/2002, η προσκόμιση ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισαμένου.


 ·        Για τους απογραφέντες από 4/2/2002 και μετά η προσκόμιση της Βεβαίωσης Απογραφής Ασφαλισμένου ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.


 


Το Δωρόσημο καταβάλλεται και μέσω Τραπεζών σε όσους οικοδόμους εκδήλωσαν επιθυμία και υπέβαλαν την σχετική αίτηση-δήλωση.
Ειδικά για τους παραπάνω, η κατάθεση του δικαιούμενου ποσού δωροσήμου θα πραγματοποιηθεί την 28/07/2014, στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθυνθούν στο τοπικό ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.