Αρχική Νέα Τοπικά Μέσω επενδυτικού σχεδίου οι αιτήσεις για παύση εργασιών με βιντζότρατες

Μέσω επενδυτικού σχεδίου οι αιτήσεις για παύση εργασιών με βιντζότρατες

9

Σε μόνιμη παύση οηγούνται τα αλιευτικά σκάφη με κύριο αλιευτικό εργαλείο τη βιντζότρατα, άνω των 10 ετών.
Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, που καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση της μόνιμης παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 1.1. του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007- 2013
Στην παρούσα Πρόσκληση υπάγονται οι Πράξεις για τη μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευτικών σκαφών με κύριο αλιευτικό εργαλείο τη «βιντζότρατα» (SB), ηλικίας άνω των δέκα (10) ετών, με τον τρόπο της διάλυσης.
Οι ενδιαφερόμενοι πλοιοκτήτες σκαφών με κύριο αλιευτικό εργαλείο τη «βιντζότρατα» (SB) μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής  Ενότητας Χίου ως εξής :
· Έως την Δευτέρα 25-8-2014 θα προηγηθούν αιτήσεις επανεκδήλωσης ενδιαφέροντος για αιτήσεις που είχαν υποβληθεί και πρωτοκολληθεί στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠΑΛ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 123/29.12.2010 και των τροποποιήσεων αυτής, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007–2013 και δεν εντάχθηκαν λόγω έλλειψης πιστώσεων, και
· Έως την Πέμπτη 04-9-2014 για νέες αιτήσεις.


 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής  Ενότητας Χίου, Ιχθυόσκαλα Ταμπάκικα Χίος, στο τηλέφωνο 2271044438, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα, στα τηλέφωνα 2131501166 & 2131501182 και στην ιστοσελίδα www.alieia.gr.