Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Υποτροφίες από το Σύλλογο Φίλων “Χιώτικου Χωριού”

Υποτροφίες από το Σύλλογο Φίλων “Χιώτικου Χωριού”

24

 Ο Γυναικείος Σύνδεσμος «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΧΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» προγραμματίζει, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, να χορηγήσει υποτροφία ποσού 3.800,00 € σε φοιτητή/τρια για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πρόγραμμα  «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο/Η δικαιούχος πρέπει να έχει γίνει δεκτός/ή στο Πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, ενώ οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της εν λόγω υποτροφίας είναι η χιακή καταγωγή, οικονομικά κριτήρια (χαμηλό οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα) και λοιποί κοινωνικοί παράγοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του ΠΜΣ: τηλ. 2271035422.