Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Kατατακτήριες εξετάσεις στο Μουσικό Σχολείο Χίου 2014-15

Kατατακτήριες εξετάσεις στο Μουσικό Σχολείο Χίου 2014-15

6


Το Μουσικό Σχολείο Χίου γνωστοποιεί ότι, προκηρύσσει κατατακτήριες εξετάσεις για την πλήρωση κενών θέσεων μαθητών, στις τάξεις Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, καθώς και την Α΄ Λυκείου του σχολικό έτος 2014 – 2015. Η προκήρυξη γίνεται σύμφωνα με την εγκύκλιο 60235/Γ7 απόφασης Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων»,  ΦΕΚ τ.Β 1012/26-5-2011, σε τροποποίηση και συμπλήρωση  της  Γ2/3850/16-6-98, (ΦΕΚ 658/τ.Β/1.7.1998).

Συγκεκριμένα προκηρύσσει τρεις (3) κενές θέσεις στην Β΄ Γυμνασίου, μία (1) κενή θέση στη Γ΄ Γυμνασίου και τρεις (3) κενές θέσεις στην Α΄ Λυκείου.

Οι κατατακτήριες αυτές εξετάσεις θα διενεργηθούν από επιτροπή καθηγητών στο χώρο του Σχολείου την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:30 π. μ.

Τα μαθήματα που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι:

α. Θεωρία και πράξη της Ευρωπαϊκής Μουσικής,

β. Ελληνική παραδοσιακή μουσική και

γ. τα υποχρεωτικά όργανα (Πιάνο και Ταμπουράς).

Την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων μπορούν να την πληροφορηθούν από την ιστοσελίδα του σχολείου : http://mousikochiou.mysch.gr/, η στο τηλέφωνο 2271081360 του Μουσικού Σχολείου Χίου,.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν από Παρασκευή  05 Σεπτεμβρίου 2014 έως το αργότερο την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014 στο Μουσικό Σχολείο για να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Σχολείου.

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ