Αρχική Νέα Τοπικά Δημοτικό Συμβούλιο για ορισμό ΔΣ και μελών επιτροπών

Δημοτικό Συμβούλιο για ορισμό ΔΣ και μελών επιτροπών

6


 Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποιείται σήμερα στο Δήμο Χίου, 6.30 μ.μ., με 41 θέματα ενταγμένα στην ημερήσια διάταξη.

Μπορεί βέβαια να είναι πολλά τα θέματα, που εντάχθηκαν από τον πρόεδρο Κλέαρχο Χρήση, αλλά στην πλειοψηφία τους αφορούν τον ορισμό ΔΣ σε νομικά πρόσωπα του Δήμου και στις Επιτροπές.

Συγκεκριμένα:

 

Αρ. θέματος

Θέμα

Εισηγητής

 1

Ορισμός Δ.Σ. στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δ. Χίου.

κ. Δήμαρχος

 2

Ορισμός Δ.Σ. στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας.

κ. Δήμαρχος

 3

Ορισμός Δ.Σ. στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

κ. Δήμαρχος

 4

Ορισμός Δ.Σ. στο Δ.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.

κ. Δήμαρχος

 5

Ορισμός Δ.Σ. στο Δ.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης

κ. Δήμαρχος

 6

Ορισμός Δ.Σ. στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δ. Χίου.

κ. Δήμαρχος

 7

Ορισμός Δ.Σ. στο ΔΗΠΕΘΕ Β. Αιγαίου Κ.Ε. Δ. Χίου.

κ. Δήμαρχος

 8

Ορισμός Δ.Σ. στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νήσου Χίου.

κ. Δήμαρχος

 9

Ορισμός εκπροσώπου στη Γ.Σ. της Α.Ε. “Διαχείριση Απορριμμάτων Νομού Χίου”, (Δι.Α.Νο.Χ.)-Ορισμός εκπροσώπων στο Δ.Σ. της Επιχείρησης.

κ. Δήμαρχος

 10

Ορισμός εκλεκτόρων στις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ. της “Προμηθευτική Ομηρούπολης Α.Ε. Ο.Τ.Α.”

κ. Δήμαρχος

 11

Ορισμός Δ.Σ. στη “Μονομετοχική Αξιοποίησης Ακινήτων Δ. Χίου Α.Ε.”

κ. Δήμαρχος

 12

Ορισμός εκπροσώπων του Δ. Χίου στο Σύνδεσμο Δήμων Ν. Χίου, (Συ.Δη.Νο.Χ.)

κ. Δήμαρχος

 13

Ορισμός αντιπροσώπων του Δ. Χίου στο Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.

κ. Δήμαρχος

 14

Ορισμός  εκπροσώπων του Δ. Χίου στη Γ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία.

κ. Δήμαρχος

 15

Ορισμός εκπροσώπων του Δ. Χίου στο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ-ΟΚΑΝΑ.

κ. Δήμαρχος

 16

Ορισμός Προέδρου και μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

κ. Δήμαρχος

 17

Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δ. Χίου.

κ. Δήμαρχος

 18

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

κ. Δήμαρχος

 19

Συγκρότηση Επιτροπής Κυκλοφορίας.

κ. Δήμαρχος

 20

Ορισμός, κατόπιν κλήρωσης, του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή παραλαβής  υπηρεσιών και εργασιών του Π.Δ/τος 28/80.

κ. Δήμαρχος

 21

Παράταση Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” μέχρι 31/12/2015.

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού.

 22

Χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Χίου για υπογραφή τραπεζικών επιταγών και λοιπών συναλλαγών.

Δ/νση Οικονομιών Υπηρεσιών.

 23

Χορήγηση κινητών τηλεφώνων. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων μηνιαίως.

 

κ. Δήμαρχος

 24

Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης των Απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Αμανής.

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 25

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αμανής”

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 26

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Επισκευή και συντήρηση κοιμητηρίων Δ.Ε. Ιωνίας και Καμποχώρων

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 27

Παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Αντιπλημμυρική προστασία παραλιακού οικισμού Λιθίου”

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 28

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Έργα οδοποιίας Καρυών”.

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 29

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Εσωτερική οδοποιία Σιδηρούντας”.

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 30

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Τσιμεντοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας-Αγ. Γεώργιος Συκούσης”.

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 31

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αγ. Μηνά 2012”.

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 32

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Επείγουσες επισκευαστικές εργασίες πολυδύναμου ιατρείου Βολισσού”.

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 33

Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2014-2015.

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας

 34

Τροποποίηση προϋπολογισμού.

Οικονομική Επιτροπή

 35

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 36

Τριμηνιαίες εκθέσεις.

Οικονομική Επιτροπή.

 37

Έγκριση αποφάσεων των Ν.Π. του Δ. Χίου.

Πρόεδροι των Ν.Π.

 38

Ορισμός επιτροπής ελέγχου τήρησης των αδειών βοσκής, άρθρο 4 του Ν.Δ. 318/1969. Καταγγελία εκπροσώπου Κοινότητας Διευχών για μη μετακίνηση βοσκών στην Κέραμο.

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 39

Πρακτική άσκηση φοιτητή.

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών.

 40

Έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την υπογραφή σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ στα πλαίσια της δράσης: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας

 41

Μετακινήσεις

κ. Δήμαρχος