Αρχική Νέα Τοπικά Σχολή Γονέων: έναρξη προγραμμάτων

Σχολή Γονέων: έναρξη προγραμμάτων

9


Σχολές γονέων θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ομάδες εργαζομένων, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κλπ. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε θεματικές που θα επιλέξουν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι, όπως:

 • Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας – Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια
 • Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο
 • Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού και διάγνωση κλίσεων
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Διαχείριση ελεύθερου χρόνου
 • Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών
 • Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά
 • Σημασία της σωματικής άσκησης και θέματα διατροφής
 • Σεξουαλική Αγωγή
 • Προώθηση της ισότητας των φύλων
 • Συνεργασία γονέων-μεταναστών
 • Κατανάλωση και Διαφήμιση
 • Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες

 


o           Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (συζήτηση/ ανταλλαγή απόψεων, βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από ψυχολόγους, ΔΩΡΕΑΝ.


o           Για να τεθεί το τμήμα σε λειτουργία προαπαιτούνται εγγραφές τουλάχιστον 15 ατόμων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγούνται βεβαιώσεις παρακολούθησης.


o           Οι ημέρες και οι ώρες του προγράμματος θα καθοριστούν κατόπιν συνεννόησης των εκπαιδευομένων με τους εκπαιδευτές.


o           Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στο τμήμα της Σχολής Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπεύθυνη Σχολής Γονέων, Μαρίκα Καρίβαλη, στο τηλ. 22710-42466, στη διεύθυνση Δαμαλά 25, Χίος, καθημερινά 09:30-13:30 και στο e-mail: mkarivali@gmail.com.