Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ- ενημέρωση για τμήματα και εγγραφές

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ- ενημέρωση για τμήματα και εγγραφές

10

Ενημερώνονται όλοι/ες οι  ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Οινουσσών και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Για το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015 διατίθενται οι παρακάτω θεματικές :

1.      Οικονομία-Επιχειρηματικότητα

2.      Νέες Τεχνολογίες  word, excel , internet

3.      Ποιότητα Ζωής-Περιβάλλον : Διατροφή, Πρώτες Βοήθειες, Διακόσμηση

4.      Γλώσσα & Επικοινωνία Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά

5.      Κοινωνικές Δεξιότητες & Δράσεις: Επικοινωνία & Δυναμική της Ομάδας, Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων

6.      Πολιτισμός&Τέχνη : Εργαστήρι μουσικής, Εικαστικό Εργαστήρι, Θεατρικό Εργαστήρι, Κινηματογράφος

Επίσης φέτος διατίθενται και προγράμματα Τοπικής εμβέλειας όπως προγράμματα εθελοντισμού και αντιμετώπισης κρίσεων, υγείας και άθλησης, ναυτικής εκπαίδευσης κ.ά για τα οποία αναμένεται η νέα λίστα εκπαιδευτών.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

 Πληροφορίες : Πόπη Παρθενίδου

   τηλ. 2271043307 και  6942610022  ώρες 16.00-21.00

   email  kdvm187@gmail.com

 

Εγγραφές από 18/9 στα ΚΕΠ με φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου

 Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .