Αρχική Νέα Τοπικά Προσωρινοί αναλυτικοί Πίνακες μοριοδότησης Ειδικής Αγωγής

Προσωρινοί αναλυτικοί Πίνακες μοριοδότησης Ειδικής Αγωγής

6

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί αναλυτικοί Πίνακες μοριοδότησης για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014 -15.
Στην ανακοίνωσή της η 
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι στις 19 Σεπτεμβρίου 2014, έχουν αναρτηθεί οι προσωρινοί αναλυτικοί Πίνακες μοριοδότησης στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch/ .

            Σύμφωνα με την ανωτέρω (β) σχετική πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ., ορίζεται προθεσμία δύο (02) εργάσιμων ημερών, για την υποβολή από τους υποψηφίους τυχόν ενστάσεων επί των προσωρινών Πινάκων.

           Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από τις 22 Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου 2014 (αποκλειστική προθεσμία).

           Οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου (Ελ. Βενιζέλου 26, ΤΚ 8100, Μυτιλήνη)  καθώς και στο fax: 22510 – 48155.

 Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ..

 

 


Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ


Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ


ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΑΡΙΑ Χ. ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ