Αρχική Νέα Τοπικά Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο- πρώτη συνεδρίαση με Μπελέγρη στο τιμόνι, ημερήσια διάταξη

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο- πρώτη συνεδρίαση με Μπελέγρη στο τιμόνι, ημερήσια διάταξη

17

  Την πρωτη του συνεδρίαση με τη νέα του σύνθεση και προεδρεία του Μιχάλη Μπελέγρη, πραγματοποιεί την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στις 11.00 το πρωί το Λιμενικό Ταμείο Χίου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
 


1.      Ορισμός μελών ΔΣ στις επιτροπές παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών του Π.Δ. 28/80, παραλαβής έργων κάτω και άνω των 5.869,41€ καθώς και για την επιτροπή παραλαβής του Ν. 4257/2014 για το υπόλοιπο του έτους 2014


2.      Ορισμός εκπροσώπου του Δ.Λ.Τ. Χίου στην επιτροπή γνωμοδότησης επί θεμάτων ναυαγίων ή πλοίων.


3.      Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών. 


4.      Ψήφιση πίστωση ποσού 19.869,85€ για τις εργασίες καθαρισμoύ των γραφείων, της χερσαίας ζώνης και της λιμενολεκάνης του Κεντρικού Λιμένα Χίου από 01/08/2013 έως 09/07/2014 (Σύμβαση)  και ποσού 3.619,57€ για τις ίδιες εργασίες για την χρονική περίοδο από 10/07/2014 έως 31/08/2014 (Παράταση της Σύμβασης)


5.      Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.320,83€ για το έτος 2013 και ποσού 717,38€ για την χρονική περίοδο από 01/01/2014 έως 31/08/2014 για την αποζημίωση πρακτικογράφου των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Χίου.


6.      Ψήφιση πίστωσης ποσού 700,00€ για έξοδα παράστασης του Προέδρου του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Χίου από 01/07/2013 έως 06/08/2013.


7.      Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.440,00€ για έξοδα παράστασης του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Χίου από 01/07/2013 έως 31/12/2013.


8.      Ψήφιση πίστωσης ποσού 840,00€ και έγκριση εκτέλεσης των εργασιών κοπής δέντρων στην χερσαία ζώνη του Λιμένα Μεστών


9.      Ψηφίσεις διαφόρων πιστώσεων


10.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.114,77€ για την εξόφληση εισφοράς εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας του τέως τακτικού υπαλλήλου του Δ.Λ.Τ. Χίου κου Αντωνίου Κέφη, ύστερα από την αριθ. 1300/266/2014 πράξη του ΙΚΑ.


11.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00€ και έγκριση προμήθειας στεγάστρου επιβατών στο Λιμένα Μεστών


12.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.550,00€ και έγκριση προμήθειας τηλεφωνικού κέντρου για τις ανάγκες της υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Χίου


13.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.032,72€ για τον καθορισμό τέλους για την χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων


14.  Συζήτηση επί αιτήσεως ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ για την μείωση της τιμής των KW, με σκοπό την εξόφληση της οφειλής του


15.  Αναπροσαρμογή τιμής κατανάλωσης ρεύματος στις χερσαίες ζώνες του Νομού Χίου


16.  Έγκριση χρηματικού καταλόγου που αφορά την αποζημίωση για ειδικό δικαίωμα χρήσης χώρου στις χερσαίες ζώνες του Νομού.