Αρχική Νέα Τοπικά Περιφερειακή Ενωση Δήμων (ΠΕΔ) Β. Αιγαίου- Γενική Συνέλευση 1/10/14

Περιφερειακή Ενωση Δήμων (ΠΕΔ) Β. Αιγαίου- Γενική Συνέλευση 1/10/14

8


Η Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου
 
ΠΕΔ Β.Αιγαίου  θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  1  Οκτωβρίου 2014 και ώρα  12:30 στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης
με θέματα:

1) Διαπίστωση απαρτίας

2) Συζήτηση για τα προβλήματα της Περιφέρειάς μας

3) Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.

4) Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου ΠΕΔ Β.Αιγαίου και εκπροσώπων της ΠΕΔ στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)

5) Εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Β.Αιγαίου

 Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η πρόσκληση αποστέλλεται στους Δημάρχους, οι οποίοι κοινοποιούν αντίγραφο αυτής στους εκπροσώπους του Δήμου τους στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Β.Αιγαίου με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Β.Αιγαίου εκλέγονται έξι (6) Δημοτικοί Σύμβουλοι, με συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους, ενώ μέλη του σύμφωνα με το νόμο, είναι οι εννέα (9) Δήμαρχοι των νησιών της Περιφέρειας Β.Αιγαίου.

 Εκπρόσωποι της ΠΕΔ Β.Αιγαίου στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. εκλέγονται τρείς (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι, με συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους, ενώ όλοι οι Δήμαρχοι είναι αυτοδικαίως μέλη της.

 Για το Εποπτικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Β.Αιγαίου εκλέγονται τρείς Δημοτικοί Σύμβουλοι μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔ με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

 Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρ.10 του Π.Δ.75/2011, οι συνδυασμοί ή οι μεμονωμένες υποψηφιότητες, υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης (Δήμαρχο Λέσβου Σπύρου Γαληνού email:grafeiotypou@mytilene.gr , fax:22510-29300), το αργότερο μέχρι τη δεκάτη πέμπτη ώρα (15η)της προηγούμενης των εκλογών ημέρας(δηλ. την Τρίτη 30/9/2014 έως 3 μ.μ) επί ποινή αποκλεισμού.

Οι συνδυασμοί πρέπει να περιλαμβάνουν 2-7 υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ και 1-3 υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους για τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, με αλφαβητική σειρά επωνύμου και υπογραφή κάθε υποψηφίου.

Οι αιτήσεις για το Εποπτικό Συμβούλιο υποβάλλονται με την ίδια προθεσμία στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης με δήλωση μεμονωμένης υποψηφιότητας.